Nový Fortak

Nový Fortak bylo hlavní město planety Rozengard. Nacházelo se nedaleko hor, uprostřed rozsáhlých květinových zahrad, a kromě doků a velké úřední budovy v něm stála i průmyslová zóna s několika velkými výrobními halami a komíny. Z hospod stála za řeč zejména Ospalá díra.

Historie

Město bylo založeno prvními kolonisty v roce 302 BBY a pojmenováno symbolicky po jejich domovské planetě. V následujících dekádách tam vyrostlo několik průmyslových budov, ale hlavním zdrojem příjmů byl pro obyvatelstvo vždy export okrasných rostlin.
V roce 0 ABY navštívili město Fidorkka, Champbacca, Demonbacca, Kody-Kann Tonewy a Baldy Crew, a to ve snaze vylákat pár inkvizitorů z nedaleké základny a oslabit tak jejich posádku. Navštívili Ospalou díru a prověřili místní obchod s mrtvolami, ale protože to nikam nevedlo, na Inkvizici prostě zaútočili.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License