Nová tiskárna

Nová tiskárna: 17. 3. 0 ABY
Kdo se zúčastnil: Banana Brannigan, Emily, Štěkna
Místo určení: Vnější okraj, sektor Tungra, Firotovo pole

Úvod do děje

Křupkový odboj získal od agenta Rarity souřadnice místa, kde Impérium ztratilo kontakt se dvěma křižníky, které se při kontrole oblíbené pašerácké cesty skrz asteroidové pole ocitly pod útokem. Protože to bylo kousek od Jolly Jedie a existovala šance, že na místě bude dost trosek k obohacení arzenálu buňky, vyslal kapitán Křupka okamžitě své tři nejaktivnější výsadkářky, aby místo obhlédly, než sežene dost frachťáků.

Detaily

11:20 Holky naskákaly do lambdy, Štěkna spustila předstartovní diagnostiku.
11:23 Lambda vyletěla z Jolly Jedie a skočila do hyperprostoru.
11:41 Lambda vyskočila na udaných souřadnicích, v dohledu byly dva křižníky, oba viditelně nenávratně poškozené a se selhávajícími systémy. Senzory zachytily také velké množství úlomků asteroidů a další aktivitu v okolí vraků.
11:42 Senzory určily, že aktivitu vyvíjejí řezací droidi, z nichž několik se oddělilo od zbytku a blížili se k lambdě. Posádce se naskytl pohled na obří kus kamene zabořený v bližším z vraků, v interdikčním křižníku, ale na kochání se neměly moc času.
11:43 Řezadroidi zaútočili, Banana s Emily si preventivně nasadily helmy s kyslíkem a připravovaly se odrazit cokoliv, co proleze trupem. Štěkna zahájila úhybné manévry a přiblížení k interdiktoru, protože sama skafandr neměla.
11:44 Než se první droid stihl proříznout, napálila to lambda do jedné z vyhřezlých chodeb křižníku a zajela dovnitř. Emily se praštila hlavou o stěnu a upadla do bezvědomí, Banana s připoutanou Štěknou byly relativně v pořádku.
11:45 Zatímco Štěkna stabilizovala Emily, Banana na senzorech zkoumala okolí. Zjistila, že droidi v okolí žádní nejsou, ale že tam není ani dýchatelná atmosféra, jen gravitační plátování ještě relativně funguje.
11:46 Banana přes airlock opustila loď a vyrazila na průzkum okolí, Štěkna se starala o Emily.
11:53 Banana dorazila do servisní místnosti s funkčním terminálem. Začala prověřovat stav lodi.
11:54 Zjistila, že lodi zbývá jen minimum energie, ale taky našla skladiště, kde existovala šance, že by tam mohl být skafandr na něco většího, například na Shistavanenku. Cesta od ní však vedla přes několik dveří, na jejichž otevření neměla dost šťávy, a tak bylo praktičtější tam z lambdy odnavigovat Štěknu s dýchátkem.
12:01 Štěkna prošla několika chodbami, Banana jí otevřela dvoje dveře a dostala ji tak do skladiště.
12:05 Štěkna našla a oblékla si skafandr pro nějakou větší rasu, který sice nebyl dělaný přímo na Shistavanena, ale momentálně musel stačit. Našla taky inventární terminál.
12:06 S Bananinou pomocí ho podřídila jejímu terminálu a dala jí vzdálený přístup. Banana pak zkusila najít nejcennější náklad, který by mohly vzít s sebou, a našla několik absurdně drahých předmětů kulturního významu, k nimž nebyly dostupné jakékoliv další údaje. Šlo o sošku, dva válečky a svitek.
12:09 Štěkna ty věci našla a zabavila, fritézu však ve skladu neměli a kuchyně byla neprakticky daleko.
12:17 Obě se sešly u stále spící Emily v lambdě a shodly se, že nejlepší bude dostat se do hangáru, kde by snad ještě mohlo být něco pojízdného. Štěkna si Emily hodila přes rameno a vyrazily.
12:21 Štěkna cestou náhodou odposlechla hovor na cizí frekvenci, na níž se útočníci chystali k cestě na můstek, kde se mělo nacházet cosi velmi cenného.
12:22 V současném stavu nepřipadala bitka s přesilou nepřítele v úvahu, ale v tu chvíli se naštěstí probrala Emily a po chvíli se zorientovala, čímž se trojici šance na úspěch výrazně zvýšily.
12:23 Bylo rozhodnuto, že to zkusí, a trojice vyrazila k nejbližší výtahové šachtě na můstek.
12:26 Našly ho, cesta šachtou dolů vedla do hangáru, nicméně pokračovaly po žebříku nahoru.
12:27 Štěkna zachytila další střípky konverzace, ze kterých vyplynulo, že jejich přítomnost nezůstala utajená, a tak přidaly.
12:29 Dorazily na můstek, kde nefungovala gravitace a kde se vznášelo několik mrtvol. Štěkna, jako jediná bez magnetických bot, zůstala hlídat u výtahových dveří, Banana pohledem našla kapitána a vydala se pro jeho přístupové cylindry, Emily si všimla podivné bedny a šla ji prozkoumat.
12:30 Banana připravila kapitána o přístupové kódy a v krabici poznala tiskárnu na imperiální cylindry. Emily ji začala světelným mečem odřezávat od podlahy, ke které byla přivrtaná.
12:31 Banana doplula k funkčnímu terminálu, aby otevřela zbývající dveře mezi můstkem a hangárem, ale Štěkna ohlásila pohyb v šachtě. Protože v odražení útočníků nemohly doufat, zkusila je Banana sejmout rozjetým výtahem.
12:32 Pokus se nezdařil a spotřeboval všechnu zbývající energii lodi, takže zhasla i nouzová světla. Holky se rozhodly utéct po trupu lodi, ale chtělo to jejich konkurenci nějak zdržet. Banana poslala Štěkně jeden ze svých termálních detonátorů a přesunula se s Emily k průzoru, Shistavanenka vyčkávala u šachty a dostala pokyn se po hození granátu co nejvíc odrazit směrem k nim.
12:33 Druhá parta už byla o pouhá dvě patra níž, Štěkna jim poslala pozdrav a odrazila se k průzoru. Emily prořízla transpariocel, s Bananou chytly každá jednou rukou tiskárnu a druhou přilétající štěknu. Když je její setrvačnost dostala z můstku, aktivovaly magnetické boty a přitáhly se tak k vertikální stěně můstku, po níž pokračovaly dolů. Ve výtahu došlo k detonaci, která smetla čelo kel-morijského výsadku a poslala za holkami množství střepin.
12:34 Holky neudržely Štěknu, která se jim vysmekla a začala volně driftovat vesmírem. Emily naštěstí včas zasáhla, chytila ji harpunou a stáhla níž, ovšem vzhledem k absenci magnetických bot byl pro ni pohyb i nadále dost problematický, a tak ji Emily i nadále táhla na laně za sebou. Bedna je díky stavu beztíže moc nezdržovala.
12:40 Seběhly na hlavní trup a vydaly se k boku, kde doufaly v otevřená vrata do hangáru.
12:44 Cestou mezi zničenými generátory gravitačních studen je zmerčila skupina řezadroidů, která po nich začala pálit.
12:45 Emily s Bananou palbu opětovaly, ale protože Štěkna i tiskárna byly trochu moc na ráně, chtělo to rychlejší řešení. Emily tedy splácla dohromady dva kusy plastické trhaviny, mrštila je proti nejvyšší koncentraci nepřátel a Banana na to pak svou pistolí vystřelila. Trefila se dokonale, exploze smetla všechny pronásledovatele a holky mohly pokračovat k hangáru.
12:58 Dostaly se k okraji hangáru, chvilku ho pozorovaly a došly k závěru, že pravděpodobně není hlídaný.
12:59 Vběhly dovnitř a zamířily k první lambdě v dosahu, ale pak si všimly TIE Reapera kousek dál a rychle změnily směr.
13:01 Emily startovala, Štěkna kontrolovala, jestli má ta věc vůbec hyperpohon, Banana izolepou zajišťovala tiskárnu proti pohybu v očekávaném boji.
13:03 Loď vyrazila z hangáru, Banana se vrhla k navigačnímu počítači, Emily hlásila přilétající droidí stíhačky a Štěkna se připravovala na úhybné manévry.
13:04 Stíhače spustily palbu, Banana se snažila urychlit výpočet hyperskoku, Štěkna uhýbala.
13:06 Štíty spadly, salva proděravěla solární panel a vypadly zbraňové systémy, ale loď pak úspěšně skočila do hyperprostoru a byla v bezpečí.
13:25 Smrtonoš vyskočil z hyperprostoru u Jolly Jedie a včas se ohlásil platnými kódy, čímž se vyhnul sestřelení. Štěkna ho navedla do hangáru.
13:27 Jolly Jedi vstoupil do hyperprostoru, na Smrtonoše se vrhli všichni technici a do hangáru zamířil i Simbacca.
13:35 Kapitán si převzal nakradené předměty a velkou radost z nich sice neměl, ale z ukořistěného letounu byl o to nadšenější. Tiskárnu předal chytřejším členům odboje, ať s ní něco vymyslí, holky dostaly pochvalu a volno.

Následky

Křupkový odboj získal prototyp TIE Reapera a několik krámů, se kterými si kapitán ještě užil nějakou srandu později. Ještě důležitější pak bylo získání tiskárny na cylindry, která jim už brzy začala hodně pomáhat.
Operace Kel-Morijského syndikátu vyšla nazmar, což vedení nepotěšilo. Než ale stihl zbytek výsadku prohlédnout zřícenou lambdu, dorazily na místo očekávané imperiální posily a vyšetřování překazily. Imperiálové pak lambdu, na jejíž palubě našli shistavanenské chlupy, považovali za součást původního útoku a nepřikládali jim větší význam. Ani jedna ze stran, které se přetahovaly o tiskárnu, nepoznala identitu té druhé.
Banana pochopila důležitost vystřelovací kotvy a začala pracovat na tom, aby ji s sebou nosila taky.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License