Nolla Brannigan

„Holka, ty se nezastavíš. Budeš cestovat, poznáš spoustu nových lidí a kultur, ty ses prostě nenarodila pro tuhle hnusnou chudinskou čtvrť, ale pro palác zámožného pána…“1
- pouliční věštkyně čte Nolle z ruky

Nolla Brannigan byla Zeltronka z klanu Brannigan, nejmladší sestra Joyi Brannigan, Maro Brannigana a dalších, teta Banany.

Historie

Narodila se v Oblačném městě na Bespinu někdy kolem roku 48 BBY a už jako malá pomáhala staršímu bratrovi s kriminální činností tím, že hlídala, jestli nejdou strážci pořádku2. Taky měla ráda klobásy, které většinou získávala zábavným vystoupením v hospodách kolem chudinské čtvrti3. Ve čtrnácti letech ji při noční procházce temnou uličkou4 čapli dva hrdlořezové5 ze Zorbova paláce a donesli mu ji6 jako dárek, takže se znovu setkala se staršími, dříve unesenými sestrami Becky a Yaetou. A musela s nimi nejen sdílet celu, ale občas i pracovat7. Zorbo díky ní uzavřel několik výhodných smluv8 a na noc ji půjčoval nejen skupinám mrzkých lotrů9, ale i prominentním hostům, například Urai Fenovi10. Díky svému talentu na rychlé orální uspokojování klientů11 vysloužila přezdívku Vysavač12 a mezí její klienty patřila i jistá prominentní dáma z Eshanu13. V patnácti letech způsobila jednomu z klientů infarkt14 a později se pokusila nožem zabít jednoho Abyssiana, podstatně méně úspěšně15. Protože její syndrom vyhoření a s ním spojený úsměv považovali mnozí strážní za příznak odbojnosti, nechali ji vyžírat ty nejhorší kšefty16.
Roku 17 BBY ji z otroctví zachránila sestra Joya, ale krátce poté ji znovu zajal neznámý bezzubý otrokář17 a ona putovala ve společnosti sestry Yaety a štědrého gentlemana lodí18 na tržiště na Sarininu, kde byla nasazena jako hlavní cena do tomboly a vyhrál ji neznámý Devaronian19. Ten ji ale dlouho nevlastnil, neboť ji prohrál v kartách20 a ona se dostala do spárů Hutta Jimbo21. Tam ale zdaleka neskončila, koupil si ji přinejmenším jeden Trandoshan22, mladík z Carridy23 a postarší paní z Kuatu24.
Její konečný osud není znám, dost možná umřela na kalnorské kvasinky.

Expandované univerzum

Existovala jedna paralelní realita, kde to všechno bylo obráceně a Nolla byla naopak paní Hutta Zorbo25. Jenom jedna.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License