Nirgorův asteroidový pás

Nirgorův asteroidový pás byl asteroidový pás nacházející se někde na vnitřním okraji Huttského prostoru. Wyrrgy v něm měl vybudovanou tajnou základnu a zašívárnu.

Historie

Pás byl objeven již v dobách před mandalorianskými válkami, ale tamní zdroje nerostných surovin byly rychle vyčerpány a zůstal po nich jen prázdný důlní komplex.
V roce 45 BBY na něj náhodou narazil Wyrrgy, základnu opravil a postaral se tak o zázemí budoucím generacím, kterým tak zase jednou zachránil krk.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License