Nikkita

Nikkita byl whiphidský správce přístavu na Toole, který uměl mluvit lámaně basicem, a tak docela efektivně komunikovat s návštěvníky z jiných planet. Bavilo ho pracovat s cizinci a miloval exotickou kuchyni, kterou s sebou většinou aspoň ve formě polotovarů přiváželi. Měl ženu a dvě děti.

Historie

Nikkita se narodil roku 73 BBY v hlavním městě na Toole, a protože už odmala projevoval jazykové nadání, naučil se mluvil basicem a díky tomu byl ušetřen těžké práce venku v závějích. Nejdříve se uchytil jako průvodce po městě, ale roku 29 BBY skončil jako zaměstnanec místního přístavu vesmírných lodí. Postupně to dopracoval až ke správci a byl spokojený.
Dne 21. 4. 1 ABY přivítal v přístavu Cocotte Minute a její posádku, Simbaccu s manželkou. Poradil jim, kam se mají dojít najíst, a pak jim i dohodil Borsona, který je byl ochotný dovést až k Randalfově hrobce.
Dne 1. 5. 1 ABY se s nimi opět sešel, nerad vyslechl zprávu, že někdo zamordoval stařešiny hlídající hrobku, a rozloučil se s chlupáči. Po jejich odletu pokračoval ve svém životě bez výraznějšího dobrodružství až do smrti.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License