Nihlus Hollow

Nihlus Hollow byl imperiální vězeňský pracovní tábor na Fisupu VI, ve kterém stovky vězňů těžily polokovy z hlubin země.

Historie

Od dokončení v roce 16 BBY byl ředitelem Curz Miron, po jehož smrti se jeho místa na nějakou dobu ujal Jeckl Nommod.
Od roku 14 BBY tam byl vězněn i Wyrrgy, kterému se ale s pomocí klona CT-672 a přátel Deeka, Voh-Jina, Ona v podobě Gurrgura, Sadina a Jerga podařilo roku 10 BBY vyvolat vzpouru a utéct.
Pod novým vedením pak tábor fungoval po celou dobu vlády Impéria.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License