Neznámé regiony

Neznámé regiony bylo zažité označení pro obrovskou, z velké části neprozkoumanou oblast galaxie. Navigaci tam ztěžovalo množství černých děr, pulsarů a dalších nebezpečných anomálií, ale žilo tam dost ras, které je považovaly za svůj domov a uměly v nich cestovat.
Už krátce po svém nástupu na galaktický trůn tam Císař posílal své skauty a nechal tam budovat základny pro případ, že by jeho Impérium netrvalo věčně. Mezi tyto základny patřila například ta vysazená z křižníku Misionář nebo pozdější Starkiller Base. I po bitvě o Yavin tam byla aktivní jedna buňka Inkvizice.

Soustavy:

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License