New Regime

New Regime byl imperiální křižník třídy Arquitens.

Historie

Loď opustila suchý dok na Kuatu a byla pokřtěna roku 11 BBY. Od té doby sloužila různě po galaxii a dostala se do několika potyček, ze kterých vzešla vždy vítězně.
Krátce po zničení první Hvězdy smrti byl New Regime převelen do sektoru Rayer, kde dohlížel na tranzit otroků putujících na staveniště druhé Hvězdy smrti k Endoru. V ranních hodinách dne 9. 3. 0 ABY přistála na New Regime lambda s lordem Tonewym, který měl po krátké přestávce pokračovat na Mustafar k lordu Vaderovi. Než se tak ale stalo, na loď zaútočil Křupkový odboj s podporou Magorů. Loď byla vyřazena iontovými torpédy a nepodařilo se jí tak uhlídat dva ze tří transportů s otroky, které odboj osvobodil. Po nahlášení incidentu byla loď stáhnuta k Endoru, kde proběhla nutná oprava a kontrola, a nadále pak sloužila v sektoru Rayer.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License