Neryssa

Neryssa byla členka imperiální Inkvizice. Poněkud bledá, s krátce střiženými blond vlasy a nehezky řezanou tváří, nezřídka si ji pletli s chlapem. Během zajetí u Mamutomutů přišla o oko a jednu nohu v koleni, na druhé nesla trvalé následky a cítila díky ní blížící se změny počasí.
Její schopnosti v Síle byly slušné, ale upřednostňovala boj se světelným mečem a nebála se vrhat do prvních linií. Měla intimní vztah s inkvizitorkou Mirandou a netajila to.

Historie

Před rozkazem 66

Narodila se roku 29 BBY na Tekillo III a v raném věku byla odvedena do Chrámu na Coruscantu, aby se vyučila rytířkou Jedi. Prošla si společným výcvikem pod mistrem Yodou a během války klonů se jí ujal bývalý mistr šermíř Tycho, protože si všiml jejího talentu na boj se světelným mečem a věřil, že dokáže její občasné záchvaty agresivity nasměrovat správným směrem nebo potlačit. Její výcvik ovšem nedokončil, protože je v jejích deseti letech rozdělil rozkaz 66. Zatímco do jejího mistra střílely klony, Neryssa cestovala hyperprostorem a zastihla ji kódovaná zpráva z Chrámu, ať se okamžitě vrátí. Neryssa uposlechla, ale když viděla, že Chrám hoří, s hrůzou prchla a ukryla se v okolí Sléváren, kde se snažila celému tomu chaosu přijít na kloub.

Občanská válka

Čím víc toho věděla, tím odhodlanější byla se pomstít a o necelý rok později byla tak zaslepená zlobou, že se ve svých jedenácti letech chtěla vrhnout na Darth Vadera a zničit ho za to, co udělal. Než se o to ale mohla pokusit, konfrontoval ji v temných uličkách Zothar Hanak, snadno ji přetáhl na temnou stranu a odeslal do inkviziční Citadely na převýchovu. Tam se rychle naučila nejen nenávidět celý vesmír v čele s mladšími žáky Nizzou, Luc-Nanem a Rozary, kteří si z ní dělali srandu, jak se dalo, ale taky dál zacházet se Silou a světelným mečem.
V roce 15 BBY byla u toho, když Miranda vyslýchala zajatého mistra Jedi, a než si ho převzala Algernnon de Bray, přešel její obdiv k důstojnici ve zvrhlou verzi lásky. Na to, aby následně letěla na Miu Leptonis IV, byla shledána příliš mladou a neschopnou, ale dost možná jí to zachránilo život a ona mohla pokračovat ve výcviku a lovu Jediů, za což ji nová hlava její inkviziční sekce odměňovala osobně.
Když se v roce 7 BBY pořádal zátah na mistra Denyzze, dostala přednost sekce inkvizitora Honndarse, za což byla ale zpětně vzhledem k vysokým ztrátám docela ráda.
Krátce po bitvě o Yavin byly Neryssa s Mirandou převeleny na Dominatrix, aby byly k dispozici Císařově ruce Algernnon de Bray II, která získala nové důkazy o přeživších rozkazu 66 a chystala se na ně zahájit další hon. Když se Sienovi podařilo sledovat podezřelou loď na Nar Shaddaa, byly tam poslány jako posily a společně se pokusili o zátah na hospodu Modrý Mandalor, který ale nepřinesl žádné výsledky a který je stál loď. Nějakou dobu zůstávali na pašeráckém měsíci, což se náramně hodilo, protože když lovci Mrsck a Kyteh nahlásili přítomnost rytířky Jedi a jejích rebelantských společnic, byli všichni jen o pár bloků vedle.
6. 7. 0 ABY došlo ke koordinovanému zátahu inkvizitorek a lovců na jeden z bordelů v Rudém sektoru. Neryssa opět dokázala, že je až příliš horkokrevná, vrhla se do zatýkání přítomné Shistavanenky příliš horlivě a doslova po hlavě skočila do pasti, která vyústila v její téměř pětikilometrový pád do hlubin. S vypětím všech sil zbrzdila pád Silou, ale přesto utrpěla vážná zranění a než se k ní dostala Miranda, zajali ji Mamutomuti v čele s Rudým baronem, u nichž si chvíli pobyla a moc si to neužívala.1
Nezlepšilo se to ani zhruba o týden později, kdy Rudý baron kontaktoval Chlouppka a ten se dostavil i s Champbaccou a Fidorkkou. Ti Rudému baronovi prozradili, co přesně potkalo Emily v rukou Inkvizice, a on Champbaccovým šroubovákem naplnil mandalorianskou zásadu oko za oko. Neryssa řvala bolestí a vztekem, ale nadále odolávala pokusům o výslech a jen chlupatcům prozradila, že některá z buněk inkvizice pase po další jim známé Togrutě. Trojice si pak musela odskočit, protože pořádali odlov jejích kolegů, ale vrátili se a během výslechu vyšlo najevo, že byla Neryssa přítomna jak oslepení Champbaccy, tak zabití Lempixe, což Chlouppka dopálilo natolik, že jí svou brokovnicí ustřelil nohu. Než stihl propadnout temné straně, jeho přátelé ho zastavili, ale minimálně Champbacca pak měl podobný problém a Neryssa měla velké štěstí, že to přežila.
Následně byla uvržena na samotku, Mandaloriani jí poskytli nejnutnější lékařskou péči a její kousky poslal Chlouppek i s dopisem a nahrávkou jejího skuhrání její milence, aby ji motivoval k zmenšení tlaku na zajatou Emily. Neryssa ani nadále nespolupracovala, a to ani v následujících dnech, kdy ji návštěvou opakovaně poctil ten Wookiee, co mu pomáhala vypálit oči. Brala to jako další formu mučení, a to si s ní fakt chtěl jenom pěkně popovídat. Sdělila mu jenom to, že jejím mistrem byl Tycho, a on jí na oplátku předal několik svých oblíbených receptů na úpravu hadího masa.
Navštívil ji i po návratu z nepříliš povedeného výletu na Rozengard, zatímco srůstal, a opět si u ní vyléval srdíčko a pičoval, jací jsou všichni kolem idioti. V nestřeženou chvíli k němu pocítila jakési sympatie, ale rychle je zase zapudila a vrátila se k původnímu trucování. Nepolevila ani poté, co jí přišel oznámit, že při pokusu o její zachránění padl do spárů Mamutomutů i Sien. Naopak se utvrdila v přesvědčení, že se ji Miranda snaží osvobodit, a jenom se chlupáčovi vysmála, což ho trochu zklamalo.

Potenciália

Ačkoliv je přesvědčená, že z ní ten parchant nevytáhne ani fň, ve skutečnosti jenom potvrdila jeho domněnku, že jim na sobě s Mirandou velmi záleží, a není vyloučené, že toho nějak kreativně využije.

d20

Jedi Guardian 3 / Dark Side Devotee 3 / Imperial Inquisitor 6
STR 14 / DEX 14 / CON 14 / INT 12 / WIS 16 / CHA 14
Enhance Ability +15, Intimidate +12, Sense Motive +12, Force Lightning +12, See Force +10, Tumble +10, Spot +8, Survival +8, Force Grip +7
Quick Draw, Skeptical, Power Attack, Track, Dark Side Skill Emphasis (Force Lightning), Sunder, Jedi Hunter, Lightsaber Defense, Iron Will
Tainted, Favoured Enemy (Jedi Guardian)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License