Nerakoy

Nerakoy byla pohřební planeta, jeden ze Sithských světů, která sloužila jako místo posledního odpočinku mnoha velkých Sithů, jejichž hrobkami byl povrch takřka poset. Planeta byla v konstantním stínu zatmění slunce, což jí dodávalo náležitě temnou atmosféru. Mimo jiné se tam nacházela hrobka Darth Kerewara.

Historie

V dobách, kdy Sithové představovali reálnou hrozbu pro Republiku a Jedie a kdy se na Morabandu začal reálně projevovat nedostatek prostoru pro nové hrobky, byl Nerakoy vybrán neznámým členem temné rady, aby se stal pohřební planetou, která bude k pohřbívání temných mistrů přímo určená. Tento účel plnila stovky let a vyrostly tam desítky pyramid, zikkuratů a kobek plných ztraceného poznání, pokladů a pastí.
Po sithských válkách už nebylo koho nového na Nerakoy pohřbívat, ani nebyl nikdo, kdo by budoval pompézní hrobky, a tak se na ni postupně zapomnělo.
V prosinci roku 6 BBY Kerewarovu hrobku vyloupili Asyrk Aatashu, Regid, Snowflejk, Scary, Najib-Azhob Orgib a Kaily a odnesli si z ní Kerewarův holocron.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License