Nenn Di-Bona

Nenn Di-Bona byl lidský rytíř Jedi, který sešel z cesty a stal se zakládajícím členem sekty K’sulmatha.

Historie

Nenn se narodil roku 668 BBY na Dantooine a už jako malé dítě byl přijat do Řádu Jediů, neboť projevoval nadání v Síle. Jako rytíř si vedl docela dobře, i když se ne zcela řídil kodexem, a s podobně smýšlejícími rytíři z Řádu pomáhal potřebným a užíval si své postavení. To bylo ještě únosné, ale problém nastal, když se potají oženil a se svou ženou měl v průběhu let několik dětí.
Když se o tom roku 622 BBY dozvěděl jeden z rytířů, vyzrazení by znamenalo, že by Nenn přišel o titul mistra a kdo ví co ještě. Snažil se svědka přesvědčit, aby věc zamlčel, ale zvrtlo se to a svědka zabil. To byl mnohem větší problém než žena a děti a jeho zločin se brzy provalil. Než aby Nenn čelil spravedlnosti, prchnul a unikal dopadení několik let.
Roku 618 BBY se ukryl před hněvem Řádu a Republiky na nehostinné planetě v Divokém vesmíru. V meditaci, ponořen do Síly hledal pomoc ze své bezvýchodné životní situace, když v tom se jej v jeho transu něco dotklo, něco nehmotného a přitom velice hmatatelného. Ten dotek jej poznamenal na duši a pocítil z něj takový nával moci, že svou vůlí a Silou změnil podmínky na celé planetě a z nehostinné vesmírné hroudy se stal ráj ve vesmíru. Ten dotek se stal příslibem moci, po které začal Nenn prahnout.
Svět, který se mu stal útočištěm, pojmenoval Bwyrgen a jeho hvězdnou soustavu Yharn. Tento kus galaxie dostal označení sektor Dargon.
K Di-Bonovi se brzy připojila i jeho rodina, a protože se zpráva o tomto ráji rozkřikla do různých koutů galaxie, do několika let tam vznikla bující a prosperující kolonie, jejímž svrchovaným vládcem byl sám Nenn. Ten ale nedokázal dostat z hlavy příslib moci, která mu byla odhalena, a tak nechal vládu na svých potomcích, kterým pověděl o příslibu, který mu entita poodhalila. On sám se pak intenzivně a bez odpočinku snažil dotek oplatit a ponořen do hluboké meditace naslouchal jejímu vzdálenému šepotu. Zpět do skutečného světa se vracel jen zřídka, a to vždy jen na pokraji vyčerpání a smrti. Trvalo to několik let, než mu jeho pološílená mysl vsugerovala, že v mlze nevědomí kroužil kolem jeho vysněného cíle. Ve své posedlosti a šílenství se vlastnoručně oslepil ve víře, že oči ho omezují v jeho vnitřním zraku. Fungovalo to.
Roku 601 BBY spatřil to, po čem celé ty roky pátral. Vyměnil si dotek s něčím, co neslo jméno Urumuros, po němž později neslo název modré slunce soustavy Yharn a jemuž začala sloužit nová sekta. Slepý, ale v přímém kontaktu se svým bohem žil ještě několik let a zemřel v meditaci s Urumurosem roku 573 BBY.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License