nemocnice Svatý Un-Atlu

Nemocnice Svatý Un-Atlu byla veliká, moderní a prestižní nemocnice na měsíci Bor-latos II. Patřila rodu Un-Atlu, který sloužil sektě K'sulmatha.

Historie

Nemocnice byla rodem Un-Atlu vybudována už roku 123 BBY a původně nesla jen rodové jméno. Léčba zde byla bezplatná a nikomu nebyla odmítnuta pomoct v nouzi. Financování chodu nemocnice plynulo jak z bohatství Un-Atlu, tak také z příspěvků soukromých dárců. Rod to nedělal kvůli svému dobroninství, ale kvůli zlepšování pověsti. Fungovalo to, protože roku 100 BBY byla na základě petice podané obyvateli Bor-latos II nemocnice přejmenovaná na Svatý Un-Atlu. Rod pak vybudoval nemocnice stejného typu i na jiných světech a nebylo to ani moc ztrátové.
Roku 18 BBY byly na základě žádosti Konnse Di-Bony pod nemocnicí vybudovány tajné prostory a laboratoře, kde se začalo s pokusy o znovuoživení rasy Massassi. Hlavním vedoucím celého projektu byl Arschen Un-Atlu. K pokusům začali používat nevyléčitelné pacienty bez rodin, jejichž náhlé zmizení či smrt nebyla nikomu podezřelá.
Rok 6 BBY byl ve výzkumu zlomový, podařilo se naklonovat a k dospělosti dovést živá embrya. Celý výzkum byl ale zbržděn jedním z pacientů, který odhalil, co se v nemocnici děje.
Celá aféra byla díky úplatkům a hrozbám zametena pod koberec, výzkum přesunut na Bwyrgen a chod nemocnice pokračoval nerušeně dál. Nemocnice přežila krizi sekty, při které ze dne na den zemřelo celé nejvyšší velení, a když bylo mocenské vakuum vyplněno jedním z Hanzarenů, vrátilo se vše do svých zajetých kolejí.
Nemocnice tak fungovala dál, roku 1 ABY rozšířila portfolio svých služeb i o bioprotetickou terapii.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License