Nefi

Nefi byla ryba z Miu Leptonis IV.

Historie

Vylíhla se v roce 21 BBY a o dvě léta později ji zranili lovci z Raindale. Simbacca jí utrženou ploutev léčil1 a posléze si rybu ochočil, což se mu vyplatilo, protože mu pak z vděčnosti sem tam přinesla ze dna jezera krystal novy.2
Nevydržela mu dlouho, ještě v témže roce to v plné rychlosti napálila do generátoru hydrostatického štítu před vraty enklávy a byla zabita zkratem. Na smuteční hostině měl Simbacca dlouhý projev o rybákově životě a k jídlu byl sám nebožtík, pečený a s lehkou omáčkou z reythských citrusů.3

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License