Neera Neerix

Neera Neerix byla profesionální dvojnice a člen povstalecké buňky kapitána Simbaccy. S trochou snahy se dokázala vydávat za polovinu posádky Jolly Jedie včetně kapitána a ani k tomu nepotřebovala falešné kníry. Melancholička, které ale nóbl život u dvora moc nevoněl a už jako dítě se radši prala s kamarády na dvorku, než aby se učila etiketu.
Měla dvojče, sestru Noyu, která rovněž působila v odboji.

Historie

Narodila se roku 23 BBY na Naboo a stejně jako její sestra, i Neera byla v mládí rodiči víceméně donucena věnovat se noblesnímu, nicméně pro ni ne až tak přitažlivému povolání královské služebné. Až později jí byl povolen kratší vojenský výcvik, aby se lépe uchytila jako ozbrojený doprovod. Když její rodiče zatklo Impérium, upnula se na sestru, se kterou se do té doby příliš nemusely, a společnými silami kontaktovaly jednoho z hackerů na planetě, aby jim pomohl zmizet. A protože jim kromě zmizení nabídl ještě možnost kopat Impérium do prdele a možná i osvobodit rodiče, samozřejmě na to kývla a dokonce měla do začátku vlastní pistoli. Sbalila si ještě šaty a vypadla na Rori, kde okamžitě nabídla svoje schopnosti dvojnice kapitánovi a ten se smál jenom chvíli.

  • Pár dní po bitvě o Yavin byla kapitánem pověřena, aby společně s Kody-Kannem Tonewym a Anyou infiltrovala ples imperiální smetánky. Mise se podařila, jen trvala poněkud déle a Neera během podlézání Frau Engels musela použít všech svých schopností a hlavně spolknout veškerou hrdost.

d20

Noble 4 / Soldier 2 / Loyal Protector 2
STR 8 / DEX 18 / CON 10 / INT 14 / WIS 10 / CHA 16
Disguise +17, Computer Use +10, Diplomacy +10, Jump +10, Knowledge (streetwise) +10, Ride +10, Sense Motive +10, Tumble +10, Knowledge (politics) +7
Improved Initiative, Heroic Surge, Skill Emphasis (Disguise), Combat Reflexes, Dual Strike
Inspire Sympathy

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License