Necronomicon

Necronomicon byl svazek textů a tajemství tak temných, že pouhá četba z něj způsobovala ztrátu příčetnosti a paranoiu. Nevědělo se, kdo Necronomicon napsal, ale obsahoval odpovědi na tajemství vesmíru a nejpíše obsahoval nejucelenější informace o entitě známé jako Urumuros.
Kolik existrovalo svazků, to nebylo známo, ale přinejmenším jeden byl uložen v sithské knihovně na Tixoru XVII.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License