Necronomicon

Necronomicon nebo také Codex Caligo byla kniha naplněná po okraj zakázanými texty a tajemstvími tak temnými, že pouhá četba z něj způsobovala ztrátu příčetnosti a paranoiu. Kniha obsahovala odpovědi na tajemství vesmíru a obsahovala i nejucelenější informace o entitě známé jako Urumuros.

Historie

Codex Caligo byl výsledkem staletí kolektivní prace desítek alchymistů a okultistů, kteří jeho vzniku obětovali svou příčetnost a mnohdy i celé své životy. Ve formě, která dostala i své jméno Necronomicon, se tato kniha poprvé objevila kolem roku 12 000 BBY. Kniha putovala po galaxii, nadále se na ní pracovalo a rozrůstala se o nové poznání a revoluční odhalení. Vzniklo několik kopií, které skončily v různých koutech galaxie od Mortisu po Korriban, kde se stala povinnou četbou pro temnou radu.
Mezi lety 3000 a 1200 BBY se dostala i do tajné knihovny na Tixoru XVII, kde byla bezpečně uložena a přežila až do roku 1 ABY, kde se kolem ní párkrát ochomýtla Kaily s Asyrkem a Regidem, ale nepodívali se do ní.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License