Nathan Drake

Kapitán Nathan Drake byl Devaronian z Devaronu, legendární pirát, který se do historie zapsal tím, že ve své době způsobil konflikt známý jako korzáří války, galaktickou ekonomickou krizi a přechod na novou měnu, kredit. Mezi jeho vzdálené potomky patřili i Alaghieri Ferron se synem Dantem, kteří ale o svém slavném předkovi nic netušili.

Historie

Nathan Drake se narodil roku 8073 BBY na Devaronu. Už jako dospívající muž se na palubě vesmírné lodi dostal z rodné hroudy a od roku 8053 BBY byl pirátem na plný úvazek. Kdyby byla v jeho době osídlená Tortuga, jistě by to tam měl moc rád.
Uplynulo několik let a Nathan velel celé flotile, která neúnavně a neohrožene drancovala republikové lodě, a nezalekl se ani doprovodu, který začal zajišťovat tehdejší Řád Jediů. Drake se svými piráty si přišel na pohádkové bohatství nepředstavitelné velikosti. Republika byla tak zoufalá, že roku 8028 BBY vyhlásila pirátům nefalšovanou válku, která se vlekla několik let a ve spojení s pirátským drancováním a nákladným financováním armády vyústila v hlubokou ekonomickou krizi. Ta postihla celý republikový prostor.
Republika musela roku 8021 BBY celé korzáří války vzdát a upustit od snahy dobýt zpět ukradené republikové bohatství. Raději se uchýlila k vytvoření nové měny, kreditu, a začala řešit problémy, které krize na jejích světech způsobila. Kapitán Drake pak v nájezdech na obchodní lodě pokračoval, ale výnosy už byly oproti zlaté éře zanedbatelné.
Nastřádané bohatství později rozdělil spravedlivě mezi své lidi, ale svůj podíl uschoval na tajném místě a cestu k němu zaznamenal na mapě, jejíž části schoval různě po galaxii. Jednu z částí se pokusil schovat roku 8019 BBY v hnízdě kiraxe na planetce Gveii, ale nakonec se spokojil s jeskyní pod aktivním gejzírem. Druhou část mapy zanechal v podminovaném vraku galeony Dei Gracia, která převážela poslední zásoby zlatých dublonů a kterou s bandou dohonil a vyraboval v roce 8002 BBY.
Zemřel o tři roky později na kalnorské kvasinky a zanechal po sobě mnoho levobočků a kopřiváků.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License