nasersi

Nasersi, též cesta opilého Wookie, byla -I. forma boje se světelným mečem, kterou během války klonů vynalezli Champbacca s Chlouppkem. Využívala přirozených předností jejich rasy a v kombinaci s nutností mít v krvi alespoň dvě promile (z čehokoliv kromě vína1) vytvářela impozantní bojový styl, který využíval nepředvídaných úderů a opilecké akrobacie. Mistři nasersi sice působili dojmem, že mečem netrefí ani stodolu, ale často končili souboj jediným nečekaným úderem do toho správného místa. Fungovala nejen se světelným mečem, ale rovněž s pivními lahvemi, ať už plnými nebo prázdnými2. O její zvládnutí se pokoušel i Yussi, marně, a základy měl i Simbacca3, ač mu příliš nesedla.
Ačkoliv nikdo, kdo nebyl Wookiee, neměl šanci si techniku osvojit, zapojovali mistři ostatní členy enklávy alespoň do svého tréninku při bouillabaisseballu4.

d20

Herně je Nasersi feat, kterou může každý z mistrů využít tehdy, pokud do sebe za poslední hodinu dostali aspoň jeden panák (absinth a chrchlovice se počítají za dva), a dělá následující věci:

  • uživatel dostane dočasně dva body vitality za každý panák vypitý v poslední hodině
  • bonus k útoku se mu sníží o počet panáků vypitých v poslední hodině
  • rozsah kritického zásahu se mu zvýší o to samé číslo
  • penalta k útoku zbraní v druhé ruce se mu sníží o 2.
  • může v každém kole vypít jeden panák po ruce jako free akci
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License