nasersi

Nasersi, též cesta opilého Wookie, byla -I. forma boje se světelným mečem, kterou vynalezli Champbacca s Chlouppkem. Využívala přirozených předností jejich rasy a v kombinaci s nutností mít v krvi alespoň dvě promile z čehokoliv kromě vína1 vytvářela impozantní bojový styl, který sestával z nepředvídatelných úderů a opilecké akrobacie. Úvodní postoj měl protivníka zmást a uživatel při něm měl vypadat co nejožraleji, jako by se právě chystal zvracet.2 Mistři nasersi obecně působili dojmem, že mečem netrefí ani stodolu, ale často končili souboj jediným nečekaným úderem do toho správného místa. Forma se dala aplikovat nejen na boj se světelným mečem, ale rovněž s pivními lahvemi, ať už plnými nebo prázdnými.3

Historie

První pokusy o formalizaci nového bojového stylu provedli dva pozdější mistři v roce 21 BBY, krátce po návratu z tahu, na němž byli mocně inspirováni. Styl pak dlouho ladili a vylepšovali, nicméně k jeho zdokumentování se nikdy nedostali a vše tak zůstalo v jejich hlavách. Základní filosofii však pochytili i ostatní členové enklávy, neboť je mistři zapojovali do svého tréninku při bouillabaisseballu.4 O její zvládnutí se marně pokoušel i Yussi a moc nesedla ani Simbaccovi, ačkoliv měl kromě základní průpravy i mírnou nadstavbu.5
Ačkoliv mistři trénovali i po pádu Republiky6 a byli na svůj vynález náležitě hrdí, použili ji jen v několika málo zkušebních šarvátkách před rokem 15 BBY, protože s velkou mocí přichází velká zodpovědnost. Použití techniky zvažovali až o mnoho let později, když jejich pivovar navštívil inkvizitor Hanak, ale vše se seběhlo tak rychle, že se nestihli pořádně připravit.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License