Narr Assheng

Narr Assheng byl otrokář z Mon Calamari, zapřísáhlý nepřítel Wyrrgyho.

Historie

Narr Assheng se vylíhl roku 114 BBY na Mon Calamari a už jako potěr rostl pro šibenici. Když mu bylo patnáct, uplaval z domova, přidal se v přístavu k první posádce, na kterou narazil, a opustil rodný oceán.
V roce 96 BBY se přidal k otrokářům na lodi Chains of Freedom, poklidně si otrokářil a bohatl.
Roku 87 BBY se na lodi objevila nová síla, Wookiové Wyrrgy a Tollbrrem. V roce 84 BBY se Wyrrgymu podařilo utrhnout ze řetězů, zmasakrovat celou posádku a nenechat loď vyhodit do povětří. Narr byl při Wookiové běsnění posekán ryykem, ale podařilo se mu i přes těžká zranění doplazit do únikového modulu dřív, než Chains of Freedom vyletěla do povětří. Přísahal, že se tomu špinavému otroku pomstí, a zbytek života zasvětil tomu, aby ten slib splnil. Za svou kariéru otrokáře si přišel na slušné peníze, které nyní štědře investoval do dopadení Wyrrgyho.
Roku 75 BBY se mu podařilo vystopovat svého nenáviděného nepřítele a najal letku pirátů, kteří Wyrrgyho sestřelili nad Yaga Minor. Narr dostal hlášení, že se Wyrrgy rozbil s lodí o povrch planety a nemohl přežít. Hned to oslavil a hnul se se svým životem dál. Pokračoval v obchodování s otroky a měl stále dost zákazníků a hlavně kvalitní zboží.
V roce 63 BBY se dozvěděl, že je Wyrrgy stále naživu, a málem z toho vyletěl z kůže. Sice už byl starý kapr, ale rozhodl se s nenáviděným chlupatcem vypořádat jednou provždy a osobně. Vystopoval Wyrrgyho nad Sirparem, kde se utkali ve vesmírném duelu. Wyrrgy byl však ve všech ohledech lepší a měl novou loď, a tak Narr po několikaminutovém souboji schytal tolik zásahů, že jeho loď explodovala a on zemřel.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License