Nar Shaddaa

Nar Shaddaa byl proslulý pašerácký měsíc v Huttském prostoru, který obíhal kolem planety Nal Hutta a celý jeho povrch byl pokrytý městskou zástavbou někdy označovanou jako Vertical City. Zdržovalo se na něm nepřeberné množství živlů, které by všude jinde pozavírali do lágrů nebo rovnou zastřelili. Vládl mu triumvirát nejmocnějších zločineckých organizací a neměli rádi Impérium.

Nacházely se tam následující městské části:

Daly se tam navštívit následující podniky a obchody:

Historie

Bylo to tam strašně zajímavé a všichni tam chtěli být tak neúprostí a úspěšní obchodníci jako Wyrrgy.

Rodáci:

Fauna:

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License