Nanwook

Nanwook byl rod silných, převážně bílých Wookiů z Kashyyyku, jeden z nejstarších vůbec. Pocházel ze severní části kontinentu, svůj původ odvozoval od praotce Angakkucka a erb měl čistě bílý, protože na vymýšlení nějakých symbolických kravin neměl na severu nikdo čas.

Historie

Rod založil v roce 6030 BBY král Nanuck z Rwookyavicku, když se dozvěděl o vzniku dvou silných rodů na východě a západě kontinentu. Ačkoliv chtěl nejprve Chimalli i Šošony dobýt, později uznal, že bude lepší žít v míru, a svým příspěvkem na stavbu Rwookrrorro zapsal Nanwooky mezi trojici historicky nejdůležitějších rodů planety.

Hlavní linie

Linie, kterou začal král Nanuck svým sjednocením rybářů a sňatkem s dcerou náčelníka Mzzinchaleftu. V dávných časech měla k dispozici celou moc rodu, na svém území i v zahraničí byla velmi uznávaná a byla proslulá ještě vznětlivější povahou než zbytek planety. I s úpadkem moci rodů se příslušníci této linie drželi na postu náčelníka Rwookyavicku a jeho poradců, byli nesmírně hrdí na svůj původ a zůstali na planetě i po roce 3900 BBY, kdy většina obyvatel města zamířila kolonizovat Kwookrrr.
V závorkách je období, kdy působili jako náčelníci ve Rwookyavicku.

Členové

Vzdálenými potomky příslušníků hlavní linie byli také Zubacca, Hektor a jeho syn Gerralt.

Boční linie

Linie vzniklá po roce 5786 BBY, kdy se Akulla, syn krále Nanucka, od zbytku rodu trhl a po plavbě kolem kontinentu a pobytu mezi Šošony se usadil ve Rwookrrorro. Ačkoliv žil prostým životem a na urozené předky se nikdy neodvolával, Komise pro odborné posouzení rodu v jeho potomcích jednoznačně určila severské geny i o mnoho generací později.
Několik generací Akullových potomků se živilo jako pokrývači či podobně prostě, až Attakullakulla byl s vládou Cherwooků v hlavním městě natolik nespokojen, že zorganizoval kolonizační výpravu na východ a založil Karrambacullek. Tam pak tato linie vládla až do imperiální okupace, ačkoliv se už většinou považovala za příslušníky rodu Appachi.
V závorkách je období, kdy působili jako náčelníci v Karrambaculleku.

Členové

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License