Nanuck

[„Den před večerem nechval a ženu, dokud spálena není. Meč chval, až ho vyzkoušíš, a děvče, až se vdá, led, až jej přejdeš, a pivo po vypití.“]
- poslední moudro krále Nanucka1

Nanuck byl sněhově bílý Wookiee z Kashyyyku, legendární král Rwookyavicku a zakladatel rodu Nanwook. Na vrcholu sil měl devět manželek2 a kuchyní naráz a na všech dobových malbách a rytinách je zobrazen přinejmenším dvakrát větší než ostatní figury, z čehož vznikly nesčetné legendy o tom, že byl napůl Wookiee, napůl lední medvědomut.

Historie

Na svět přišel roku 6400 BBY, a to jako první a jediný syn náčelníka kmene, který na území jeho pozdějšího království mezi ledovci a zasněženými stromy dovedl praotec Angakkuck. Nanuck převzal otěže v roce 6355 BBY, když se jeho otec nevrátil z rybářské výpravy, a za poradce si zvolil jen o trochu staršího druida Geroje. S jeho pomocí se mu navzdory mládí povedlo sjednotil severské osady, většinou sňatkem s ochotnými dcerami náčelníků nebo prostou krátkou válkou, a ke stým narozeninám si nadělil úřední titul krále severní části kontinentu. Po pár letech s korunou na hlavě došel k názoru, že už Geroje nepotřebuje, propustil ho a vládl sám. Ve snaze o co největší kontrolu nad svým územím se příliš nezajímal o politiku ostatních království, ale neušlo mu, že se tam formují dva silné rody, a v roce 6030 BBY si jeden založil taky.
Ačkoliv nešel pro ránu daleko a po upevnění moci si několikrát pohrával s myšlenkou, že si zbylá dvě království podmaní silou, věděl, že je na to seveřanů příliš málo, a zkoušel to tedy po dobrém. Královna Shoshawna však všechny jeho nabídky k sňatku odmítla, a tak své expanzivní ambice definitivně hodil za hlavu a v roce 6006 BBY souhlasil s Chimalpopoccovým plánem na výstavbu Rwookrrorro.
Úspěch toho projektu ho samotného překvapil, zejména to, že se pak na celé planetě definitivně přestalo válčit. Aby alespoň nějak ukojil svou touhu po vítězství, sem tam si do Rwookrrorro zajel a zahrál si aspoň karty, nicméně s králem Chimalpopoccou většinou stejně prohrál.3 Po každé takové návštěvě se tak ještě rád vrátil na chladný sever, o nějž z trůnu pečoval sice trochu moc autoritativně, ale s jistou porcí lásky.
Zemřel stářím v roce 5858 BBY, ale jeho rod skrze Ramppoucha, Akullu a mnohé další potomky přežil až do období po bitvě o Yavin. Z jeho žen ho přežila pouze Zmrzzka.

Potenciália

Jeho podpis, tlapu otisklou do sněhu, by teoreticky mohla používat poválečná bezpečnostní agentura Snowman jako logo.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License