Nal Hutta

Nal Hutta byla bažinatá planeta, centrum a kapitol Huttského prostoru. Byl to domovský svět Huttů, kteří odtamtud ovládali svůj Kartel. Měl pět měsíců, z nichž jedním byla Nar Shaddaa.

Historie

Od samého počátku civilizace tam probíhaly permanentní boje o moc doprovázené intrikami a klanovými tahanicemi. Přesto, nebo možná právě proto, se Kartel celkem rychle vypracoval na nejmocnější zločineckou organizaci v galaxii.
Od roku 9 BBY tam měla své papírové sídlo společnost Tetragon, v roce 6 BBY tam došlo k loupeži Perly nicoty.

Rodáci

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License