Nal Hutta

Nal Hutta byla bažinatá planeta ve Středním pásu, centrum a kapitol Huttského prostoru. Byl to domovský svět Huttů, kteří odtamtud ovládali svůj Kartel. Měla pět měsíců, z nichž jedním byla Nar Shaddaa.
Svoje sídlo tam papírově měla společnost Tetragon.

Rodáci:

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License