Nakatomi

Nakatomi byla nedůležitá planeta ve Středním pásu galaxie. Jednalo se o bývalou kolonii Intergalaktického bankovního klanu.

Historie

Planetu osídlili prospektoři Intergalaktického bankovního klanu a dlouho fungovala jako důlní kolonie, z níž klan získával nerostné suroviny, ale ty dávno před válkou klonů došly a Nakatomi se v podstatě osamostatnila. Tamní ekonomika se přeorientovala na služby, trochu se topila v byrokracii a po bitvě na Geonosis dokonce setrvala v Republice, pravděpodobně proto, že na posílení Konfederace nezávislých systémů neměla správné formuláře.
Až v roce 19 BBY projevili separatisté zájem obnovit na planetě svůj dávno neexistující vliv a poslali tam menší výsadek, který ji měl dobýt. Jako nejschůdnější se jevilo vylákat klony na bojiště daleko od hlavního města a to pak rychle obsadit komandem droidů, nicméně tento plán překazil klonovaný komandér Bruce, který navzdory všem možným potížím komando přemohl.
Za Impéria byl na planetě zbudován archiv dokumentů s velmi nízkou důležitostí.

Rodáci:

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License