Na'rek

Na'rek byl Weequay, jeden z pokročilejších učedníků temné akolytky Sev'rance Tann v enklávě na Miu Leptonis IV. Byl ambiciózní a bravurně využíval svou vnitřní zlost k posílení, ale nebyl příliš bystrý, neuměl improvizovat a snadno podléhal tlaku vrstevníků.

Historie

Narodil se v roce 39 BBY na Sriluuru, už odmalička byl problémové dítě a jeho rodiče ho tedy krátce po bitvě o Naboo vlastně docela rádi předali Rhek Tei, jedné z akolytek hraběte Dooku, která jej dopravila nejprve do výcvikového střediska na Limpi, v roce 29 BBY pak do nové temné akademie na Miu Leptonis IV. Jeho výcviku se zpočátku ujala především právě mistryně Tei, která malého Weequaye učila využívat jeho vnitřní vztek, a Na'rek brzy vykazoval takový potenciál, že se ho ujala Sev'rance Tann osobně. Pro její velké pracovní vytížení se mu sice nevěnovala nijak přehnaně, ale plynula mu z toho nemalá prestiž v rámci hierarchie enklávy. Ani tak ale nebyl moc oblíbený, pravidelně prohrával v kartách s Firezem a vyspala se s ním jenom Cheev'andar, a to jen proto, že se zrovna hrozně nudila.
V roce 22 BBY pomáhal své mistrové v souboji s mistrem Champbaccou, který se přes několik jeho kolegů dostal až do středu jeskyně, a během potyčky v hangáru jím byl omráčen. Následně byl zajat a dopraven na Darkrider's Heart, kde se během Vandalorova útoku přiotrávil kouřem.
Přežil, byl odvezen na Coruscant před soud a kvůli byrokratické chybě uvržen pouze do republikového vězení pro nebezpečné zločince, které však nebylo stavěno na udržení jedinců citlivých k Síle. Na'rek toho chtěl využít a při plánování útěku se spřátelil se Shaconnorou, který dokázal jeho vztek trochu usměrnit, nicméně než se mu to podařilo, vyvolal tam Rako Hardeen vězeňskou vzpouru a jemu v nastalém zmatku ukousl hlavu jeden karkarodonský spoluvězeň.1

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License