Mzzinchaleft

Mzzinchaleft bylo podzemní město na Kashyyyku. Nacházelo se v severské tajze, na úpatí aktivní sopky, která místním sloužila jako zdroj energie i nerostných surovin. Nejbližšími městy byl Rwookyavick na západě, Zhamberrk na jihozápadě a Llullaillaco na jihovýchodě.

Historie

Město bylo jedním z prvních trvalých sídlišť na povrchu planety, vyhřívané jeskyně a tunely pod sopkou byly obydleny již kolem roku 15 000 BBY a podle legend ho osídlili soukmenovci praotce Angakkucka, kterým se po odchodu na jih zastesklo po malebné severské pustině a vrátili se tam. Postupně rozšiřovali, zpevňovali a důsledně udržovali komplex podzemních chodeb a využívali darů sopky. Došlo tam k rychlému rozvoji průmyslu a kovovýroby a město si vybudovalo reputaci nejlepšího výrobce šperků a chladných zbraní na planetě, díky čemuž tam už v dávných dobách žilo překvapivé množství chlupáčů.
Ačkoliv bylo díky silné ekonomice a odlehlé poloze po většinu existence svobodné, v roce 6303 BBY se stalo součástí formujícího se severního království, a to díky sňatku dědičky tamního trůnu s králem Nanuckem z rodu Nanwooků. Bohatá mzzinchaleftská šlechta si od toho slibovala, že se jejich město stane oficiálním kapitolem celého severu, ale král jim ukázal prostředníček a vládl z Rwookyavicku.
V roce 4062 BBY došlo k nečekaně silné sopečné erupci, většina města byla zasypána popelem a lávou a zbytek nebylo možné dlouhodobě udržet.
Jedinými návštěvníky v následujících miléniích byli občasní vykradači a archeologové, na něž tam čekal bezútěšný pohled na kdysi krásné zahrady.1

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License