Mytaranor (planeta)

Mytaranor byla planeta ve stejnojmenném sektoru ve Středním pásu. Šlo o nezajímavý industriální svět, kde bujelo otrokářství. Populace byla většinově lidská a trandoshanská, zastoupeno bylo ale i množství jiných ras, jejichž příslušníky přilákala zpravidla vidina zbohatnutí na úkor jiných.

Historie

Planeta byla poprvé osídlena v roce 404 BBY a místní ložiska nerostných surovin rychle nastartovala rapidní rozvoj průmyslu, k čemuž přispěla i levná pracovní síla dodávaná Trandoshany z nedalekého Kashyyyku. Republika sice několikrát zasahovala, ale díky právním kličkám nebyla schopna otrokářství zastavit. Tamní továrny pak vyráběly hlavně strojní zařízení pro doly a další těžkou techniku.
Po zubatých válkách se přísun otroků na nějaký čas zastavil a bylo třeba je dovážet ze Sarininu, nicméně postupem času se do popředí opět dostal původní zdroj.
Po nástupu Impéria klesly náklady na právníky, protože otrokářství bylo legální, a značně vzrostla moc některých místních cechů.

Rodáci

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License