Mygeetská pouť

Mygeetská pouť: 13.-20. 3. 0 ABY
Kdo se zúčastnil: Champbacca, Chlouppek, Jhonar Indyss, Moz‘Gojo
Místo určení: Vnější okraj, sektor Albarrio, Mygeeto

Stručný děj

Na Mygeetu je po přistání u lodi přivítal Togorian, který předal Indyssovi zprávu, aby byl v určitý čas v hospodě s krystalovým pivem. Champbacca s Chlouppkem se rozhodli, že vyrazí napřed, prošli si město, v hospodě zabrali místo a začali jíst a pít.
Po nějaké době se k nim přidali i Moz s archeologem, když už se blížila doba setkání. Do hospody vešla pochybná skupinka a jeden její člen si to sebevědomě nakráčel až k nim. Čapli ho mezi sebe, blastery mu počítali žebra a hned jim vyklopil, že jen předává další vzkaz, tentokrát aby šli do hotelu Čtvrtá hvězda. Pustili ho, dopili, dojedli a vyrazili tam.
Champbacca zůstal venku a sledoval okolí, Moz čekal v hotelu u recepce a Chlouppek s Indyssem šli do pokoje, kde mělo proběhnout setkání. U dveří Chlouppek cítil povědomé pachy a aury a po zaklepání a otevření dveří spatřil dva klony z Atalay, Kodyho a Tima. Měli vzkaz od Voh-Jina a prý byli k ruce.
Chlouppek zavolal ostatní a Champbaccu předem upozornil, aby dva klony nezabil na místě a aby si dal sprchu, dokud může.
Po vyslechnutí Voh-Jinovy zprávy se rozhodli, že ráno je moudřejší večera, a šli spát.

Druhý den šli do knihovny, Champbacca urazil Rodiana a vysomroval důchodcovskou slevu, venku hlídal Tim. V místních legendách se dozvěděli o řádu Akir, jehož poslední kostel stál ve vedlejším městě. Chlupáči s Barrbuchou jeli vlakem, do města dorazili k večeru, došli ke kostelu a domlátili se na hlídače. Ten jim udělal předraženou prohlídku pro turisty a s dalšími dotazy je odkázal na svého dědu.
Přespali v nejbližším bordelu a ráno tam šli.
Aku byl pošuk a hoarder, ale když brnkli na jeho šamanskou notu a popili trochu krystalice, dostal Chlouppek výměnou za nůž nejen posvátný dryák, ale oba taky nabídku na cestu do pustiny. Vydali se s minimálním vybavením a na cestovních vlcích, obyčejných nehyperprostorových.

Po třech dnech cesty dorazili do hor a tam do specifické jeskyně. Slaňovali do hluboké průrvy na konci vstupní chodby a Champbacca sbíral červy, ale kus před cílem začali v podzemí řvát neznámí tvorové a jemu se z toho tak zatočila hlava, že spadl na zem. Řvoucí bestie na ně pak zaútočily i osobně, ale Chlouppek je brokovnicí rozstřílel, Aku naporcoval a mohli pokračovat. Po několika hodinách Aku otevřel tajnou jeskynní skrýš, kde přespali, a pak po posnídání vlčího masa pokračovali dál. Došli do obrovské jeskyně, kde byl prach z krystalů kyber a oltář. Ve společné meditaci byli schopní spatřit ozvěny minulosti a tři podivné tváře, starce, chlapce a dívku. To bylo vše.
Cestou zpět je nic nenapadlo, ale po vyšplhání po provaze spatřil Champbacca na vstupní plošině několik nepřátelských aur. První skupina stormtrooperů vbíhala dovnitř. Wookiové šplhali ke stropu a doufali, že Aku odláká pozornost a oni sejmou vojáky ze zálohy. Vojáci ale měli dobrý den a všimli si jich, čímž pro ně dobrý den skončil, protože byli hned a relativně tiše zlikvidováni. Inspirování řvoucími příšerami z dolních jeskyní se pak Wookiové pokusili společně zařvat, aby číhající imperiály zahnali na útěk. Povedlo se, urvalo to vrchol hory, odjehličilo stromy v okruhu pěti kilometrů a imperiálové začali zmatkovat. Bohužel také začali popravovat několik rukojmích, které s sebou přivezli.
Champbacca využil zmatku a Silou ovlivnil pilota lambdy, aby s ní popoletěl až ke vchodu a oni do ní mohli vběhnout. Aku cestou zakopl a málem ho tam nechali, protože se bránil a ubránil Champbaccovu pokusu o chycení pomocí Síly, ale Barrbucha ho naštěstí včas čapla a odnesla manuálně.
Chlouppek na to od řízení šlápl a za pár minut měli za zadkem čtyři stíhačky TIE. Pokusili se o vzdušný souboj, ale přešlo je to po pár vteřinách, jen co přišli o štíty. První vyskočil Champbacca, pak chtěl vyskočit Chlouppek s Barrbuchou, ale Aku se nárazem zakutálel do hlubin lodi. Nenechal ho tam a i s Lurmenem opustil loď, která se pak i s pilotem roztřískala o zem.

Nějakou dobu leželi nehnutě pod klečí, sledovali, jak se rojí impíci, a pak se nenápadně vydali pryč. Jakmile došli do města, vrátili Akua domů, vzali mu Maskovač Síly a rozloučili se. Po cestě vlakem šli rovnou do hotelu a cestou už volali Mozovi a klonům, ať balí a jsou připraveni je vyzvednout.
V hotelu pověděli ostatním, co se stalo, a už zase je obkličovali imperiálové. Vzali to přes střechu, ale moc daleko se nedostali, odstřelovači a dělové čluny si je našli, a tak se vzdali. Nenechali se ale spoutat a po nastoupení do imperiální lodi Chlouppek dokázal ovlivnit mysl jednoho z vojáků, aby došel za pilotem a nařídil mu změnu kurzu. Pilot se sice bránil, ale z jejich konfliktu vznikl rovněž slušný chaos, který s lodí zamával a smetl všechny nepřipoutané na podlahu. Ti, co připoutaní byli, to jest hrdinové, je pak snadno rozsekali a Chlouppek běžel za pilotem. Sotva tam ale vešel, viděl, že se zřítí, a tak běžel zpět ke křeslu a všichni se znovu připoutali.
Loď se zapíchla do činžáku, začala hořet a oni ji v rychlosti opouštěli. V dálce slyšeli houkání hasičů, ale hlavně už nad barákem zakroužila Opitá ovca. Nalodili se k Mozovi a zmizeli do bezpečí.

Následky

IDNRA přišla o pár vojáků, oficiální vyšetřování skončilo s tím, že pilotovi lambdy ze stresu a po onom strašlivém řevu přeskočilo a rozhodl se spáchat sebevraždu policajtem.
Champbacca a Chlouppek se přesvědčili o tom, že krystalice je stejně hnusná jako před lety, a viděli několik mlhavých obrazů, které jim asi měly sloužit jako indicie k dalšímu pátrání. Champbacca získal Maskovač Síly, Chlouppek zase tajemný šamanský truňk.
Potvrdilo se také jejich tušení, že Indyss je budižkničemu, a začali si o to víc vážit Moze.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License