Mygeeto

Mygeeto byla chladná krystalická planeta v sektoru Albarrio ve Vnějším okraji, domovský svět rasy Lurmenů. Nacházelo se tam několik velkých měst spojených vyspělou rychlodráhou, stálo tam několik knihoven, hotel Čtvrtá hvězda, hospoda Ledová placatka a nevěstinec Pruhovaný ocas. Oblíbeným jídlem byly ještěrky v housce, pitím krystalice a krystalové pivo.

Historie

Původní obyvatelé v dávných dobách uctívali gigantické inteligentní krystaly, ale ty pak opustily známý vesmír a postupně se na ně zapomnělo.
Minerální bohatství planety přilákalo už na začátku éry Republiky pozornost Intergalaktického bankovního klanu, který ji následně prakticky zotročil a jenž tam měl během války klonů jednu ze svých hlavních pevností. I proto se Republika velmi intenzivně snažila planetu dobýt a tamní kampaně se účastnili mimo jiné Hazzar, Zhako Clees a Zdeněk. Během vyhlášení rozkazu 66 BBY tam pak byli zabiti Ki-Adi-Mundi a Tyrnis.
Po válce svět obsadilo Impérium a zpřísnilo tamní celní politiku, protože se na planetě daly najít krystaly kyber, které velmi zajímaly IDNRA.
Hora nedaleko hlavního města přišla pár dní po bitvě o Yavin o vrcholek, a to vinou epického řevu dvou Wookiů. Champbacca ani Demonbacca tam však nesetrvali příliš dlouho a po cestě do hor co nejrychleji vypadli, a tak bylo město dalších velkých pohrom ušetřeno, s výjimkou požáru jednoho z domů.

Rodáci

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License