Mundi

Mundi byl rod Cereanů z Cerey, do nějž patřil mimo jiné mistr Ki-Adi-Mundi. Po celé generace vlastnil Sesli rovnováhy.
Po vydání rozkazu 66 a přeměně Republiky na Impérium byli jeho členové považováni za zrádce, jejich sídlo bylo srovnáno se zemí a ti, co přežili, šli o žebrácké holi.

Známí členové rodu

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License