Mufar

Mufar byl Aqualish, inkvizitor rozengardské sekce Inkvizice. Používal archaický světelný meč s plasmovou záštitou. Byl tvrdohlavý a neměl rád, když mu někdo říkal, co má dělat, ale v Inkvizici se ze strachu o rodiče neodvážil ceknout.

Historie

Mufar se narodil v roce 28 BBY a jeho citlivost k Síle se projevila jen tři měsíce po bitvě o Kamino. Jeho rodiče však tuto skutečnost tajili, neboť nechtěli o syna přijít. Díky tomu přečkal celou válku, aniž by jedinkrát spatřil rytíře Jedi, ale když bylo po rozkazu 66, narazil na něj Zothar Hanak.
O pět let později, když byl výcvik s Hanakem u konce, byl přidělen na Rozengard, kde se stal nejlepším z lovců Jediů.
Když zcela propadl temnotě, osobně zašel navštívit svoje rodiče a mladšího bratra a po rodinné večeři je všechny zabil. Tím odstranil jedinou slabost, kterou v životě měl.

d20

Soldier 2 / Dark Side Marauder 6 / Imperial Inquisitor 7
STR 16 / DEX 12 / CON 20 / INT 12 / WIS 8 / CHA 8
Battlemind +20, Drain Energy +14, Fear +7, Intimidate +6, Survival +6, Tumble +6, Bluff +5, Craft (lightsabers) +5, Demolitions +5, Knowledge (Jedi lore) +5, Swim +5
Headstrong, Power Attack, Track, Improved Martial Arts, Defensive Martial Arts, Combat Reflexes, Unbalance Opponent, Improved Bantha Rush, Weapon Focus (lightsaber), Jedi Hunter
Corrupted, Favoured Enemy (Jedi Guardian)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License