Mufar

Mufar byl Aqualish z Tatooine, inkvizitor rozengardské sekce Inkvizice. Používal archaický světelný meč s plasmovou záštitou. Byl tvrdohlavý a neměl rád, když mu někdo říkal, co má dělat, ale v Inkvizici se ze strachu o rodiče neodvážil ceknout.

Historie

Mufar se narodil 19. 4. 28 BBY v Mos Osnoe, uprostřed ghetta služebníků Boorky the Hutt, a jeho citlivost k Síle se projevila jen tři měsíce po bitvě o Kamino. Jeho rodiče však tuto skutečnost důsledně tajili, neboť nechtěli, aby jim syna sebral Řád nebo Huttové. Díky tomu přečkal Mufar celou válku, aniž by jedinkrát spatřil rytíře Jedi, a nevšimla si ho dokonce ani Sev'rance Tann, která Boorku navštívila.
V roce 17 BBY na něj ale narazil Zothar Hanak a všiml si jeho potenciálu, načež ho osobně cvičil. Ačkoliv měl Mufar přidělenou komnatu na Citadele, většinu času trávili v terénu a na planetě se nenacházeli ani v roce roce 15 BBY, kdy byli s mistrem na soustředění na Mustafaru a nemohli tak zabránit záchraně mistra Champbaccy jeho povedenými kumpány. Poté, co byla jejich buňka v roce 14 BBY přestěhována do Honndarsova sídla na Ugiva Cortax, se oba přesunuli tam, ovšem i nadále trávili většinu času mimo své oficiální bydliště. V roce 12 BBY byl jeho výcvik s Hanakem u konce a Mufar byl přidělen na Rozengard, kde se stal nejlepším z lovců Jediů.
Když zcela propadl temnotě, osobně zašel navštívit svoje rodiče a mladšího bratra a po rodinné večeři je všechny zabil. Tím odstranil největší slabinu, kterou v životě měl.
Dne 24. 7. 0 ABY byla jejich základna napadena zrovna ve chvíli, kdy si s Ugidou a Carke užívali volna v mučírně. Okamžitě se vydal k hlavní plošině, kde se střetl s Champbaccou, a ten ho se štěstím a pomocí wookijské gladiátorky připravil o obě ruce.1 Zahanbený Mufar pak využil krátkého okamžiku, kdy byli všichni vetřelci zaměstnaní, prchl na nižší podlaží a přes tajnou chodbu se vydal do skrytého sekundárního hangáru. Stihl loď, než Perlek s Rozary uletěli, a ještě dlouho s ním cloumal hněv, než se uklidnil. Na Citadele vyfasoval nové ruce a intenzivně začal cvičit s novým mečem, aby si na ně co nejdříve zvyknul. Moc se nestaral o dění kolem, byl zaslepen touhou pomstít se chlupatému mistrovi.
Dne 28. 8. 0 ABY byl hned po půlnoci povolán, aby s útočným týmem letěl do nedalekého asteroidového pole prověřit riziko, které tam hrozilo Citadele. Rozčiloval se, že nestihne akci, ale letěl a skutečně tam narazil na loď, která byla připoutaná na obrovském asteroidu, zatímco se její posádka snažila těžebními tryskami asteroid rozpohybovat. Mufar se s týmem stormtrooperů stihl na loď prolomit a došlo ke střetu se Sullustanem v energozbroji. Během chvíle byli všichni jeho stormtroopeři mrtví a loď i s asteroidem v hyperprostoru. Mufarovi se podařilo zkriplit Jawu za řídícím panelem a useknout hlavu Sullustanovi, ale než stihl asteroid odklonit z kolizního kurzu s Dominatrix a Citadelou, byl rozprsknut gravitačním kanónem zkripleného Jawy.

d20

Soldier 2 / Dark Side Marauder 6 / Imperial Inquisitor 7
STR 16 / DEX 12 / CON 20 / INT 12 / WIS 8 / CHA 8
Battlemind +18, Drain Energy +12, Intimidate +6, Survival +6, Tumble +6, Bluff +5, Craft (lightsabers) +5, Demolitions +5, Fear +5, Knowledge (Jedi lore) +5, Swim +5
Headstrong, Power Attack, Track, Improved Martial Arts, Defensive Martial Arts, Combat Reflexes, Unbalance Opponent, Improved Bantha Rush, Weapon Focus (lightsaber), Jedi Hunter
Corrupted, Favoured Enemy (Jedi Guardian)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License