Mrrk

Mrrk byla třetí planeta soustavy Pinopsis v sektoru Arkanis. Její povrch pokrývaly husté lesy nejrůznějších jehličnatých stromů, ale pro svou odlehlost nebyla nikdy obydlena.

Historie

Krátce po bitvě o Yavin se tam s pašeračkou Leelou setkal výsadek z Jolly Jedie. Přestoupili na její loď a po splnění mise na Vor Deo se tam vrátili pro svou lambdu, ale jinak se tam neodehrálo cokoliv zajímavého.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License