mravenci woora

Mravenci woora byl druh mravenců z Kashyyyku. Dokázali nepříjemně štípnout, ale nebyli nijak nebezpeční a naopak se používali jako přísada do léčivé šťávy proti furrgorulkové paralýze.
Simbaccovi moc chutnali a chtěl si je doma pěstovat, ale nebylo mu to přáno. Rahm Maawr je během krizového táboráku u Chlouppkovy dílny použil společně s wroshyrovým jehličím do omáčky k pečeným hadům.
Od roku 0 ABY byli chováni na palubě Jolly Jedie, a to z královny, která se tam dostala z Tábora 52 jako černý pasažér v srsti Motyccy.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License