Motycca

Motycca byla pohledná, ale poněkud jednodušší Wookiee z Kashyyyku, švadlena a později členka posádky Jolly Jedie. Zastávala názor, že Wookiee bez alespoň nějakého toho kusu oblečení je k smíchu a měl by se stydět, a moc hezky se usmívala. Měla starší sestru Lopattu.

Historie

Před rozkazem 66

Narodila se v roce 33 BBY do chudší rodiny v Karrambaculleku, s obtížemi vychodila místní základní školu a už během ní se od matky učila šít, což se jí později stalo zdrojem obživy. Nebyla sice nejchytřejší, ale doháněla to zručností a tím, že se na všechny zákazníky culila tak, že za ní chodili i Wookiové, kteří nikdy předtím oblečení nosit nechtěli.
Se štěstím přežila všechny otrokářské nájezdy, jen při tom v roce 22 BBY během návštěvy mistra Jedi a jeho učednice byla lapena a následně osvobozena, a kdyby nedošlo na pád Republiky, asi by si vzala nějakého toho obecního blázna a žila s ním šťastně až do smrti.

Občanská válka

Nějakou dobu po zahájení okupace Kashyyyku pokračovala v šití pro vesnici, které se otrokáři se štěstím vyhýbali, ale kolem roku 1 BBY štěstí došlo a ona byla společně se spoustou dalších vesničanů nahnána do Tábora 52, očipována a nucena pracovat na plantáži kashyyyckého chmele. Před bídnou smrtí vyčerpáním ji zachránil kashyyycký odboj, který tři týdny po zničení Hvězdy smrti provedl velkou osvobozovací akci, a ačkoliv byla během útěku málem ušlapána, nakonec se na základnu v mlhovině Tyyyn dostala v pořádku a setkala se tam se sestrou. Když se pak rozhodovala, co dál dělat, přidat se k dědici vesnického trůnu byla jasná volba. IM-62 jí krátce po příletu vyoperoval inhibiční čip a na rozdíl od sestry s tím neměla žádné komplikace.
U kapitána si záhy šplhla tím, že ve své srsti přinesla na palubu nikoliv blechy, nýbrž královnu mravenců woora, která byla ihned usazena v hangárovém lese.1 Ačkoliv poptávka po kvalitním oblečení nebyla na Jolly Jediovi velká, i ona se snažila přispět k úspěchu povstání, i když to většinou bylo jenom zvyšování morálky posádky svým úsměvem. Jednou z jejích prvních zakázek na palubě bylo ušití bílého druidského roucha pro Frodirra, což se jí povedlo na výbornou.
Zhruba dva měsíce po příletu na palubu si padla do oka s Hatsafrackem, kterého poměrně záhy viděla nahého a moc se jí tak líbil.2 Nadále se dost často vídali, protože všichni kolem nich byli příliš chytří, a neobešlo se to bez následků. Když byl na lodi vyhlášen výjimečný stav, stavil se u ní Champbacca, kterého ani náhodou nepoznala, a nechal si spíchnout novou jedijskou róbu i s pláštěm.
V době, kdy někteří členové posádky odlétali na Oarlig, zjistila, že je v jiném stavu, a i když měla strach, že ji Hatsafrack odkopne, řekla mu to a dobře to dopadlo. Svatba sice musela nějakou dobu počkat, než její drahý našetří na pořádný prsten, ale ona nespěchala a věřila, že na to dříve nebo později prostě dojde.
Začátkem roku 1 ABY se jí konečně probrala sestra, která byla tak ráda, že bude tetičkou, že dočista zapomněla na rodiče padlé v Táboře 52. Společně ale navštívily nejednu Sarmařinu mši včetně té výroční a dávaly si pozor, aby je zase někdo nerozdělil.
Začátkem dubna 1 ABY spíchla pro Merumeccu modré svatební šaty a sama musela uznat, že se fakt překonala.
Jak se blížil termín porodu a Hatsafrack se stále nevytasil s prstenem, začínala být dost nervózní a svou nezáviděníhodnou situaci konzultovala právě se Sarmarrou. Ta jí vysvětlila, že někdy je prostě snazší přimět velbloudomuta projít uchem jehly, než chlapa k učinění správného rozhodnutí, a Motycca to vůbec nepochopila. Nějaký čas se snažila přimět k projití uchem jehly aspoň mravence woora, ale pak se na to vykašlala a na Hatsafracka si došlápla,3 že prostě svatba bude, prsten neprsten.

Potenciália

Začátkem června se jí narodí syn Chimmichanga, do té doby bude vdaná.

d20

Noble 2 / Tech Specialist 1
STR 12 / DEX 16 / CON 16 / INT 8 / WIS 8 / CHA 14
Craft (clothes) +10, Appraise +7, Disguise +7, Intimidate +6, Gather Information +5, Profession (seamstress) +5
Merchant Trader, Skill Emphasis (Appraise, Craft (clothes))

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License