Morrrgoth

Morrrgoth byl chmelový démon z kashyyycké mytologie. Podle většiny legend spal v podsvětí pod Zemí stínů a pod porosty kashyyyckého chmele a žral všechny drzouny, co tyto porosty poškozovali a tím ho rušili.1 Měl podobu zelené masy, která svými zubatými úponky stahuje nebohé oběti do hladového chřtánu a před zraky přihlížejících je okamžitě ohlodává na kost, jeho řev měl znít jako něco mezi terentatekem a gizkou a jako obávanou pekelnou stvůru ho znali i někteří Trandoshané.

Historie

Pověsti o Morrrgothovi se mezi Wookii začaly šířit už v éře praotců, a to jako lidové vysvětlení toho, že při pokusech o prosekání chmelových porostů sem tam nějaký chlupáč zmizel, načež po něm byly nalezeny jenom kosti. Když se pak ze chmele začalo vařit pivo, stal se Morrrgoth zároveň personifikací kocoviny po jeho intenzivní konzumaci. S technologickým pokrokem víra ve chmelového démona ztrácela na síle, ale nikdy úplně nezmizela a během zubatých válek se rozšířila i na Trandoshu, kde jím Wookiové strašili ty, co se pošklebovali jejich pivu.
Se začátkem imperiální okupace Kashyyyku se hrozivou pověst Morrrgotha pokusil využít kashyyycký odboj k zastrašování otrokářských hlídek, většinou však bez většího úspěchu.
Když se Champbacca s Chlouppkem při osvobozování Tábora 52 v roce 0 ABY bránili útoku Trandoshanů, vydávali se za Morrrgotha a povedlo se jim ještěrky zahnat na útěk.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License