Morrrgoth

Morrrgoth byl chmelový démon z kashyyycké mytologie. Galaktičtí folkloristé se vesměs shodovali na tom, že šlo o personifikaci kocoviny po intenzivním pití kashyyyckého piva. Vyskytoval se údajně všude tam, kde rostl kashyyycký chmel a kde se vařilo pivo, a i někteří Trandoshané ho znali jako obávanou pekelnou stvůru, která svými zubatými úponky stahuje nebohé oběti do zeleného chřtánu a před zraky přihlížejících je okamžitě ohlodává na kost. Jeho řev měl znít jako něco mezi terentatekem a gizkou.

Historie

Když se Champbacca s Chlouppkem při osvobozování Tábora 52 bránili útoku Trandoshanů, vydávali se za Morrrgotha a povedlo se jim ještěrky zahnat na útěk.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License