Morrelo

[„Chceš snad říct, že jsem JÁ naboural do TVÉHO vznášedla?“]
- don Morrelo krátce předtím, než brutálně zmlátil chudšího účastníka provozu

Don Morrelo byl mafián z Kashyyyku, otec Merrty a dědeček Lurparry. Byl to šedivý Wookiee s přísnou tváří, vznětlivý a hamižný, který se nikdy neštítil zabít někoho, pokud mu z toho plynul nějaký zisk. Část jeho příjmů pocházela z prodeje kashyyycké koky a nějakou dobu si pohrával s myšlenkou, že investuje do otrokářství, ale nakonec od toho upustil kvůli přílišné rizikovosti a radši se soustředil na alkohol, drogy a zbraně.

Historie

Před rozkazem 66

Narodil se do chudé rodiny v Kepitenochanu v roce 180 BBY a jako malý se často toulal po čtvrti, takže si brzy osvojil základní dovednosti nutné k přežití v podobném prostředí. Už v raném věku toužil po moci a penězích, protože ani jedno neměl, a ještě jako nezletilý se vetřel do přízně tehdejšího dona tamní mafie, který v něm spatřoval mnohem kompetentnějšího nástupce než ve vlastním synovi. Morrelo se od něj naučil všemu, co se dalo, v roce 131 BBY svého mentora odklidil z cesty, jeho syna Serrcha poslal do vyhnanství na Tatooine a stal se vůdcem celé skupiny. Jakmile se mu podařilo sjednotit ji pod své vedení, začal mohutně investovat do pěstování kashyyycké koky a dalších ilegálních aktivit a rychle své jmění namnožil. Část peněz pak dokonce použil na preventivní uplácení soudců pro případ, že by to někdy v budoucnu potřeboval, ale nikdy mu to k ničemu nebylo.1
V Kepitenochanu si rychle vybudoval reputaci někoho, na jehož území není radno dělat bordel, čehož dosáhl brutálním potlačováním jakékoliv kriminality, ze které neměl profit.2 Díky zastrašování celníků pak do města dostal i slušnou zásobu zbraní3 a rychle se zbavil veškeré místní konkurence. Jeho vliv pak dál rostl a brzy sahal i mimo planetu, protože své zboží dovážel například na Taris, kde ho od něj s radostí kupoval Hutt Krempo.
Pro případ nouze pak Morrelo investoval i do podniků legálních, například do pivovaru Levhartomut nebo do Tariského prazdroje, jejichž produkty pak ale nadále neproclíval. Nikdy se mu nepodařilo získat jedinou akcii palírny Coramore, což ho nesmírně trápilo, a z morálních důvodů s ním odmítl spolupracovat i Ruwolff Jelínkomut, pročež byly jeho produkty v donově sídle zakázány.
V roce 112 BBY upřel své mocenské ambice k sousednímu Rwookrrorro, revíru dona Salayrra, a pokoušel se nejprve slovy zlákat některé tamní obchodníky na svou stranu. Odmítl ho však nejen Arrtharuk, ale i mnozí další, a tak přišly na řadu nejdřív ukázky síly, později i nepokryté sabotáže. Ačkoliv se Morrelo musel vypořádat s nekompetentními poskoky,4 nepochyboval o tom, že nakonec zvítězí.
Konflikt pozvolna eskaloval a kolem roku 40 BBY přerostl v otevřenou válku, takže si ti dva mohli v klidu popovídat pouze na posvátné půdě hřbitova pod městem.5 Morrelovy snahy trochu zkomplikovalo to, když jeho záznamy o vybraném výpalném prolomila a zveřejnila Grramada, ale jednoduše po ní poslal pár svých lidí, odpráskl pár nejhorlivějších úředníků a zanedlouho byl opět na koni. Jako agresivnější a modernější ze dvou donů začal získávat navrch, a protože díky svému neuvěřitelnému štěstí přežil minimálně šest pokusů o atentát, bral to jako jasné znamení přízně osudu. Když se dozvěděl o tom, jaké účinky má na wookijský organismus fernet, nakoupil pár lahví do zásoby a plánoval je dávat jako dary hůře informovaným a méně oblíbeným úředníkům.
Válka klonů ho nechávala chladným, naopak byl rád, že někteří válečníci z Rwookrrorro vytáhli za slávou do vnější galaxie a on nebude mít tolik práce s jeho podmaňováním. Svou pozornost také upřel k fotbalu, ne však proto, že by ho ta hra zajímala, nýbrž protože se dozvěděl o Marradonově spotřebě kokainu a dovedl si spočítat, kolik by mu vydělal propagací něčeho lepšího. V roce 22 BBY tak nechal podplatit rozhodčího, který pak uznal Marradonův gól rukou a Kozomuti tak vyhráli nad Gundarkomuty. Morrelo pak dostal nabídku, jaká se neodmítá, a protože užívání koky propagoval srdíčkem, zvedly se rázem Morrelovy výdělky i na Kwookrrru a z těch dvou se stali přátelé.
Když se válka klonů nakonec dostala až do Kachirha, don mírně znejistěl, ale byl si jistý, že je dost daleko a v bezpečí. Když začaly klony střílet do Jediů a chlupáčů, co je bránili, zakopal se ve své pracovně a snažil se zjistit, co se děje a jak na tom vydělat.
Necelý den po vyhlášení rozkazu 66 přišel o své oblíbené vznášedlo a byl odhodlaný o víc nepřijít.

Občanská válka

Navzdory krizi kolem zotročování a pádu Republiky se ani jeden z donů nehodlal vzdát a válka pokračovala. Roku 16 BBY v ní chtěl Morrelo využít Marradonu, který se od konce KFL zdržoval v jeho sídle a k ničemu mu vlastně nebyl, ale ten spolupracovat odmítl a don ho tedy nechal vyhodit.
V roce 15 BBY došlo k finální konfrontaci, kdy se Morrelovi povedlo získat na svou stranu jednoho ze Salayrrových mužů a dona v jeho oblíbené restauraci zastřelit. Vítězství si však příliš neužil; jednak se na Salayrrově pohřbu sblížili jeho dcera Merrta a Salayrrův syn Bertow, kteří spolu následně utekli někam do lesů a pořádně ho tím namíchli,6 druhak byl sám Morrelo ještě v témže roce lapen otrokáři a poslán do Tábora 52, kde o pouhých sedm měsíců později zemřel při okopávání kashyyyckého chmele.

d20

Scoundrel 3 / Noble 3 / Crime Lord 5
STR 16 / DEX 12 / CON 14 / INT 14 / WIS 10 / CHA 16
Bluff +18, Gather Information +18, Intimidate +18, Diplomacy +16, Sense Motive +14, Appraise +10, Forgery +10, Gamble +10, Search +8
Street Smart, Extra Lucky, Infamy, Influence
Confidence, Blackmail

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License