Morrelo

[„Chceš snad říct, že jsem JÁ naboural do TVÉHO vznášedla?“]
- don Morrelo krátce předtím, než brutálně zmlátil chudšího účastníka provozu

Don Morrelo byl mafián z Kashyyyku, otec Merrty a dědeček Lurparry. Byl to šedivý Wookiee s přísnou tváří, vznětlivý a hamižný, který se nikdy neštítil zabít někoho, pokud mu z toho plynul nějaký zisk. Část jeho příjmů pocházela z prodeje kashyyycké koky a nějakou dobu si pohrával s myšlenkou, že investuje do otrokářství, ale nakonec od toho upustil kvůli přílišné rizikovosti.

Historie

Před rozkazem 66

Narodil se do chudé rodiny v Kepitenochanu v roce 180 BBY a jako malý se často toulal po čtvrti, takže si brzy osvojil základní dovednosti nutné k přežití v podobném prostředí. Už v raném věku toužil po moci a penězích, protože ani jedno neměl, a ještě jako nezletilý se vetřel do přízně tehdejšího dona tamní mafie, který v něm spatřoval mnohem kompetentnějšího nástupce než ve vlastním synovi.
Morrelo se od něj naučil všemu, co se dalo, někdy před rokem 100 BBY svého mentora odklidil z cesty, jeho syna Serrcha poslal do vyhnanství na Tatooine a stal se vůdcem celé skupiny. Jakmile se mu podařilo sjednotit ji, upřel své ambice k sousednímu Rwookrrorro, revíru dona Salayrra, a pokoušel se nejprve slovy zlákat některé tamní obchodníky na svou stranu. Odmítl ho však nejen Arrtharuk, ale i mnozí další, a tak přišla na řadu síla.
Konflikt pozvolna eskaloval a kolem roku 40 BBY přerostl v otevřenou válku. Jeho snahy trochu zkomplikovalo to, když jejich záznamy o vybraném výpalném prolomila a zveřejnila Grramada, ale jednoduše po ní poslal pár svých lidí, odpráskl pár nejhorlivějších úředníků a zanedlouho byl opět na koni. Jako agresivnější a modernější ze dvou donů začal získávat navrch, a protože díky svému neuvěřitelnému štěstí přežil minimálně šest pokusů o atentát, nepochyboval již o tom, že slavně zvítězí a ovládne i hlavní město planety.
Krátce po vyhlášení rozkazu 66 přišel o své oblíbené vznášedlo.

Občanská válka

Válka donů pokračovala i poté, co se Republika změnila v Impérium. Navzdory krizi kolem zotročování se ani jeden z nich nehodlal vzdát a kolem roku 15 BBY došlo k finální konfrontaci, kdy se Morrelovi povedlo získat na svou stranu jednoho ze Salayrrových mužů a dona v jeho oblíbené restauraci zastřelit. Vítězství si však příliš neužil; jednak se na Salayrrově pohřbu sblížili jeho dcera Merrta a Salayrrův syn Bertow, kteří spolu následně utekli někam do lesů a pořádně ho tím namíchli1, druhak byl sám Morrelo ještě v témže roce lapen otrokáři a poslán do Tábora 52, kde při okopávání kashyyyckého chmele někdy kolem roku 5 BBY zemřel.

d20

Scoundrel 3 / Noble 3 / Crime Lord 5
STR 16 / DEX 12 / CON 12 / INT 14 / WIS 10 / CHA 16
Bluff +18, Gather Information +18, Intimidate +18, Diplomacy +16, Sense Motive +14, Appraise +10, Forgery +10, Gamble +10, Search +8
Street Smart, Extra Lucky, Infamy, Influence
Confidence, Blackmail

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License