Morpork

Morpork byla nejchudší z chudinských čtvrtí na Nar Shaddaa. Ležela nedaleko Rudého sektoru, čehož majitelé tamních zařízení nezřídka zneužívali při shánění levné pracovní síly, a nejběžnější zbraní tam byla takzvaná morporská dýka - uražené hrdlo od skleněné lahve. Obyvatelstvo bylo pestrou směsicí různých ras, které na měsíci pašeráků hledaly práci snů, válečných veteránů a kriminálních živlů.

Historie

Čtvrť byla stejně stará jako okolní město a už odnepaměti se tam stahovali ti nejchudší obyvatelé měsíce.
V roce 150 BBY byly učiněny pokusy s chovem gorgů na maso, nicméně některým se povedlo zmutovat a od té doby působili jako přirozená redukce počtu šlusáků.1
Od roku 19 BBY se na tom lepším konci Morporku ukrýval Zaarubacca a vznikl tam spis Zelená je tráva.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License