Mornom

Mornom byla planeta v sektoru Clythe ve Středním pásu. Na povrchu panovaly po většinu roku nízké teploty a zem byla pokrytá tenkou vrstvou sněhu. Ten roztál jen na tři měsíce v roce, ale po tyto tři měsíce byla vegetace tak plná života, že se dařilo zvládnout v klidu dvě sklizně. Pro celoroční vyhnutí se hladomoru existovalo na povrchu velké množství vyhřívaných skleníků, které zajišťovaly tamním kolonistům dostatek čerstvého jídla po celý rok.

Historie

První kolonisté se na Mornom dostali roku 429 BBY a poměrně rychle se tam zabydleli. Život v tamních tvrdých podmínkách nebyl snadný, ale od roku 399 BBY jim s tím pomáhalo nové náboženství, které založil Joseph Smith. K němu prý promluvil archanděl, který mu prozradil, že pod stromem na jeho dvoře jsou zakopány zlaté desky, které nesou slovo Stvořitele. Ačkoliv to celé znělo opravdu dost pochybně a nepravděpodobně, tamní vidláci tomu uvěřili a z Josepha se stal prorok, jenž se těšil celoplanetárnímu uznání. Věřící si začali říkat Mormoni a všem tam podle všeho bylo najednou moc dobře. Podle všech měřítek to byla ale i nadále díra, která přitahovala zmatené bytosti hledající smysl života a které se obloukem vyhýbaly všechny konflikty včetně klonových válek.
V polovině září roku 6 BBY tam přistáli Kody-Kann Tonewy a Voh-Jin Sanseator Misto poté, co unikli z planety Atalay a nepamatovali si své staré životy. Místní komunita je přivítala a z nich se stali praktikující Mormoni, kteří přes den pracovali ve sklenících a po večerech praktikovali náboženství a nechráněný skupinový sex.
Chlouppek s Wyrrgym je tam ještě ten rok našli a dne 28. 1. 5 BBY násilím unesli. Běh tamní komunity to nijak výrazně nezasáhlo a poklidně si tam žili dál.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License