Mornom

Mornom byla planeta, která byla známá jen tím, že z ní pocházelo praštěné náboženství mormonů.
Roku 5 BBY tam přebývali Kody-Kann Tonewy a Voh-Jin Sanseator Misto poté, co unikli z planety Atalay a nepamatovali si své staré životy.
Chlouppek s Wyrrgym je odtamtud dne 14. 1. 5 BBY vytáhli a udělali si u mormonů nehezký vroubek.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License