Monitor

„Jak viržínko shořel, skolen zhoubou paniců.“
- Šedý Šum hlásí zničení Monitoru duhovým rytířům

Monitor byl republikový venator pod velením komandéra Kaamy.

Historie

Loď opustila loděnice na Allanteenu 6 pouhý týden po vypuknutí války klonů, za velícího důstojníka dostala Kaamu a měla být přidělena pod generála Champbaccu. Ten se však odmítl podílet na využívání vojáků, kteří byli vypěstovaní k boji a zbaveni základních práv, velení nepřevzal a loď tak do války vyrazila pouze s Kaamou. Monitor se účastnil několika menších potyček ve Středním pásu, nikdy však nebyl vážněji poškozen. V posledním roce války byly jeho původní stíhače nahrazeny modernějšími ARC-170, mezi nimi i pozdější Artax a Ilchi.
V roce 19 BBY byl Monitor nasazen v bitvě o Kashyyyk, kde identifikoval přilétající Jungle Jet, kryl jeho přistávání a díky zběsilému manévrování vyhrál souboj s konfederačním bitevníkem. V závěru bitvy byl komandér oslepen výbuchem panelu, ale přesto vyčlenil několik jednotek inženýrů, které poslal na Šerifa, a také poskytl krytí konzulárnímu křižníku.
O několik minut později byl Monitor napaden znovu, tentokrát konfederační bitevní lodí Virgin Slayer, která nad ním měla značnou taktickou výhodu a zanedlouho ho zničila.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License