Monapolacca

Monapolacca byla Wookiee z Rakhuuunu, sestra na pediatrii a dětská doktorka, později členka posádky Jolly Jedie. Děti měla tuze ráda, ale jenom dokud nezačaly mluvit a pokud je mohla po nějaké době vrátit spokojeným rodičům. Nevěřila v sílu přírodního léčitelství a až militantně upřednostňovala moderní medicínu, ve volném čase šila maňásky a hrála s nimi loutkové divadlo.

Historie

Před rozkazem 66

Narodila se roku 50 BBY v hlavním městě kolonie Rakhuuun, do bohaté rodiny obchodníků s náhradními díly. Sama ale k technice vztah neměla, radši hlídala sousedům jen o trochu mladší děti, a protože se k tomu docela dobře učila, šla po základce studovat zdrávku a záhy z ní byla zdravotní sestřička. Práce s dospělými ji ale nebavila, dál se specializovala na dorost a nemluvňata a dokonce si k tomu udělala i pediatrickou nadstavbu.
Až do začátku války klonů pracovala v nemocnici na rodné planetě, poté, co se po Alaris Prime prohnala armáda Sev'rance Tann se přesunula do Chendrrlu, kde pomáhala s péčí o děti, zatímco dospělí odklízeli škody a opravovali infrastrukturu. Na měsíci se jí líbilo a zvažovala, že se tam usadí dlouhodobě, ale plány jí překazil konec války.

Občanská válka

S příletem otrokářů byla nahnána do fabriky, kde ale navzdory častému bití podávala mrzké výkony, a tak byla degradována až na třídičku šrouboviny. Ani to jí ale nevydrželo dlouho a vedení fabriky rozhodlo o její likvidaci prostřednictvím odeslání do Tábora 52, kde byla očipována a nasazena na plantáži kashyyyckého chmele. Tři týdny po zničení Hvězdy smrti na tábor naštěstí zaútočil Kashyyycký odboj pod vedením Šošonského krále a Monapolacca byla společně s mnoha dalšími zachráněna. Jakmile se na základně v mlhovině Tyyyn trochu vzpamatovala, rozhodla se přidat ke skupině Wookiů, která chtěla následovat kapitána Simbaccu.
Po přesunu na Jolly Jedie se konečně projevilo její totální fyzické vyčerpání a jakmile opadl adrenalin a nadšení z nabyté svobody, zkolabovala a musela být umístěna na jednotku intenzivní péče. IM-62 ji poctivě monitoroval, později jí úspěšně vyoperoval inhibiční čip a ona se probrala tak akorát na to, aby po závodech na Raxusu Prime mohla volit nového kapitána. Protože vůbec netušila, co je kolem ní za kandidáty, dala svůj hlas zástupkyni kapitána a byla strašně ráda, když se volby ukázaly být zbytečnými.
Do konce roku 0 ABY zjistila, že na palubě sice nejsou žádné děti v optimálním věku, ale že možná brzy budou, a tak se tiše těšila a připravila si celou bednu maňásků, aby taky k něčemu byla. Do socializace s ostatními se příliš nehnala a toho, že ji mlsně sleduje Tartalla, si vůbec nevšimla. V březnu roku 1 ABY s radostí přijala post vrchní sestry.
Do rukou se jí v následujících měsících občas dostali nejen Fichurra, Rumbacca a Chimichurri, ale později i Barbucca, Chimmichanga, Kerribecca, Korrra, Karrkulka, Mallafatrra, Rambo a další. Možná i Appa,Appu, Alpa, Minnonkka, Wysska a Wyggum, jestli jejich máma s tátou svolí.

d20

Noble 6 / Doctor 1
STR 12 / DEX 10 / CON 10 / INT 16 / WIS 15 / CHA 14
Treat Injury +15, Sense Motive +14, Diplomacy +10, Knowledge (biology, medicine, Wookiees) +10, Profession (nurse) +10, Appraise +8, Computer Use +8, Search +8, Entertain (muppets) +7, Intimidate +7, Craft (muppets) +6, Listen +5
Skill Emphasis (Treat Injury), Surgery, Cybernetic Surgery, Sharp-Eyed

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License