Moenia

Moenia bylo město na Naboo. Leželo v mokřadech, díky čemuž v něm bydlela i velká komunita Gunganů, a nacházela se tam celá řada univerzit a uměleckých škol.

Historie

Šlo o jedno z mladších sídlišť na planetě, založeno bylo až v roce 112 BBY. Díky výhodné poloze však záhy začalo profitovat z obchodu s gunganskými městy v bažinách a začali se tam soustřeďovat učenci a umělci z celé planety. Došlo k založení několika univerzit a vznikl tam i charakteristický architektonický styl.
Krátce po bitvě o Naboo se město stalo symbolem přátelství mezi Gungany a lidmi a populace obou druhů tam byly přibližně vyrovnané.
V roce 25 BBY si tam své sídlo zřídil Hutt Borvo, s nímž do města přišly další peníze a který zainvestoval výstavbu velké továrny na Robbie Bubble.
Války klonů se městu obloukem vyhnuly, nadále to bylo sídlo intelektuálů a filosofů, což se nezměnilo ani s nástupem Impéria.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License