Modrá ústřice

Ta táda tata tááááá…
- uvítací melodie ve dveřích Modré ústřice

Modrá ústřice byl gaybar v Modrém sektoru na Nar Shaddaa.
Sloužil jako jedno z míst, kde se setkávali Wyrrgy, Hnntarr a Adreg Lokaas, když byli zrovna na pašeráckém měsíci a měli chuť na Ruby Bliel s paraplíčkem.

Historie

V roce 21 BBY se tam během pánské jízdy stavili Champbacca a Demonbacca, ale brzy šli o podnik dál, protože to tam na ně bylo příliš teplé. Doporučili ho Wyrrgymu, ovšem ten tam byl dávno štamgastem, ač to popíral.
V roce 19 BBY, pár dní po vydání rozkazu 66, tam Wyrrgy svolal své dva přátele a budoucí podílníky v Tetragonu a radil se s nimi, co si počít v novém režimu.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License