Modrá ústřice

Ta táda tata tááááá…
- uvítací melodie ve dveřích Modré ústřice

Modrá ústřice byl gaybar v Modrém sektoru na Nar Shaddaa. Zvenku vypadal jako tuctový motorkářský bar, ale uvnitř se dnem i nocí tančil valčík a nikdo tam nikoho nesoudil. Neměli tam pípu, ale o to bohatší byl výběr likérů, přičemž dlouhodobě nejoblíbenější byly produkty od Red Romance Inc.

Historie

Bar byl otevřen v roce 31 BBY a rychle si vybudoval reputaci místa, kde se můžou bavit příslušníci jakékoliv sexuální menšiny, aniž by na ně někdo divně koukal.
Od roku 27 BBY sloužil jako jedno z míst, kde se setkávali Wyrrgy, Hnntarr a Adreg Lokaas, když byli zrovna na pašeráckém měsíci a měli chuť na Ruby Bliel s paraplíčkem.
V roce 21 BBY se tam během pánské jízdy stavili i Champbacca a Demonbacca, ale brzy šli o podnik dál, protože to tam na ně bylo příliš teplé. Doporučili ho Wyrrgymu, ovšem ten tam byl dávno štamgastem, ač to popíral.
Pár dní po vydání rozkazu 66 tam Wyrrgy svolal své dva přátele a budoucí podílníky v Tetragonu a radil se s nimi, co si počít v novém režimu. Začala tam také pracovat Lana Tei, která odešla až krátce po bitvě o Yavin.
Za Impéria se Modrá ústřice dostala do ostrého konkurenčního boje s nedalekým Gejzírem a většinu času prohrávala, ale od roku 6 BBY tam začal zákazníky lákat divadelní soubor svalnatých jinochů.1

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License