mlhovina Tyyyn

Tyyyn byla obrovská reflexní mlhovina zasahující svým okrajem až do soustavy Kashyyyk. Šlo o hustý mrak prachu a plynů, který odrážel světlo z centrální hvězdy a který s oblibou využívali piráti a další živly. Vedlo skrz ni několik zkratek do soustavy, ale všechny znali jen příslušníci gildy Claatuvac.

Historie

Mlhovina vznikla při zániku hvězdy v galaktickém sousedství soustavy a z Kashyyyku i Trandoshi byla pozorovatelná už relativně primitivními zrcadlovými teleskopy. Ani poté, co jejich obyvatelé dokázali cestovat vesmírem, však nebyla důkladně prozkoumávána, protože to vzhledem k její rozlehlosti nebylo ekonomické.
Na konci zubatých válek v ní Wookiové schovali Wiradinu stráž, vesmírnou stanici pro případ, že by Trandoshané opět rozpoutali konflikt a bylo potřeba jim vlítnout do týla.
V roce 14 BBY si na bývalé Wiradině stráži zřídil základnu kashyyycký odboj, který se tam snadno ukryl před imperiálními patrolami v soustavě. Tato základna byla domovem značného počtu odbojářů, který se ještě zvětšil po úspěšném osvobození hromady otroků z Tábora 52 krátce po bitvě o Yavin.
O několik málo měsíců později v ní začal hlídkovat i Chlupatý kaktus.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License