Miu Leptonis IV

Miu Leptonis IV byl čtvrtý měsíc plynného obra Miu Leptonis, kde na začátku války klonů žilo zhruba dvanáct tisíc tvorů, převážně lidí. Měsíc byl ze 78% pokryt hustou džunglí, zbytek zabírala sladkovodní jezera. Neexistovala tam roční období, den trval přibližně 24 hodin a tamní ekosystém byl bohatý na faunu i flóru všeho druhu.
Podle holonetu byl na planetě úředním jazykem nejen basic, ale také dlaždičtina.1

Nacházela se tam následující města a vesnice:

Historie

Oficiální kolonizace začala kolem roku 60 BBY a financovala ji převážně Obchodní federace, která ovšem práva na těžbu tamních surovin ztratila v rámci reparací za incident na Alaris Prime. Neoficiálně byl měsíc již pár století osídlen Selkathy, kteří do tamního jezera přistáli v generační lodi dávno před válkou klonů, ovšem ani po jejich objevení Nautolankou Fosh Linn neprojevili zájem se podílet na chodu planetární vlády a nadále setrvávali v tichu na dně jezer.
Měsíc se nikdy ničím neproslavil, relevantní byl jakožto sídlo tajné enklávy mistra Champbaccy, který se tam snažil uchovat vědění rytířů Jedi pro případ, že by tito nepřežili válku klonů. Ta byla nicméně čtyři roky po rozkazu 66 rozprášena silami Inkvizice pod vedením Algernnon de Bray a zanikla.
Sedm let před bitvou o Yavin se tam odehrála krátká šarvátka mezi přeživším mistrem Jedi Woallcem Con-Denyzzem a jednotkami Inkvizice, načež se na stálou hlídku na oběžné dráze přesunul hvězdný křižník Dominatrix pod velením Algernnon de Bray II., která tam číhala na příležitost, jak se blýsknout před císařem a dohnat vrahy své matky. Stopu chytila krátce po zničení první Hvězdy smrti a Dominatrix krátce nato opustil orbitu a přesunul se na Karafuto.

Rodáci:

Fauna:

  • chobotnice papouščí
  • devíticentimetrová mikrochobotnička se zubatými chapadly
  • samozápalná kočka
  • lesní leopardi
  • šestinohá krtkozrůda
  • vodní ještěrka
  • jelepice2
  • zalaaca (nepůvodní)

Flóra:

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License