Miu Leptonis IV

Miu Leptonis IV byl čtvrtý měsíc plynného obra Miu Leptonis v soustavě Tenengara. Byl ze 78 % pokryt hustou džunglí, zbytek zabírala hluboká sladkovodní jezera. Neexistovala tam roční období, den trval přibližně 24 hodin a většinu času tam pršelo. Ekosystém byl bohatý na faunu všeho druhu, od kočkovitých šelem přes různé druhy chobotnic až po hmyz včetně jelepic.1 Flóra nebyla nijak unikátní, šlo o běžný mix bažinných rostlin s několika druhy stromů vhodných pro zpracování na dřevo, jediným významným původním druhem byl domácí vodní meloun. Později tam došlo k vysazení vodního chmele a zalaac.
Podle holonetu žilo na měsíci během války klonů něco málo přes dvanáct tisíc obyvatel, převážně lidí, a úředním jazykem byl nejen basic, ale také dlaždičtina.2 Skutečná populace však byla díky skryté komunitě Selkathů zhruba dvojnásobná.

Města a vesnice

Historie

O obyvatelném měsíci v soustavě Tenengara se vědělo už tisíce let před válkou klonů a byl potají osídlen Selkathy, kteří do tamního jezera přistáli v generační lodi.
Oficiální kolonizace začala až roku 60 BBY a financovala ji Obchodní federace motivovaná zvyšující se cenou exotického dřeva na galaktické burze. Geologický průzkum z Fort Mist navíc odhalil, že se na měsíci kromě stromů nachází i ložiska krystalů nova, ovšem tuto informaci si tři tehdejší neimoidianští administrátoři nechali pro sebe a ve snaze zbohatnout zbudovali i malý důl nedaleko Fogsmeade. S pomocí droidů vytěžili značné množství krystalů, hlušinu opatrně házeli do jezera a s narůstajícím majetkem v nich rostla i paranoia. V roce 51 BBY, když začalo hrozit, že na ně přijde inspekce z Pure Neimoidia, operaci přerušili, zametli co nejvíc stop a plánovali, že budou pokračovat o několik let později, až podezření zase opadnou.
V následujících letech dva z nich zemřeli rukou nájemného vraha, ale než se k ložisku stihl vrátit třetí, došlo v roce 39 BBY k incidentu na Alaris Prime a Obchodní federace pak v rámci reparací ztratila kolonizační a těžební práva na několik zdánlivě bezvýznamných měsíců a planet včetně Miu Leptonis IV. Zbývající člen trojice se z vidiny, o kolik peněz přišel, předávkoval prášky na spaní. Kolonie pokračovala v produkci dřeva a vývozu kožešin a nikdo netušil, jaké bohatství se nachází přímo pod jejich nohama.
V roce 29 BBY byla vybrána jako možné útočiště pro akademii temných akolytů hraběte Dooku, kterým už prostory na Limpi přestaly vyhovovat, a průzkumný tým záhy objevil vytěženou jeskyni, kde stačilo provést pár úprav.
Krátce po začátku války klonů byl víceméně náhodou proveden nový geologický průzkum, který znovu odhalil přítomnost zelených krystalů v půdě, přičemž těžbou byla na následující roky pověřena společnost InnNova Corp.. V téže době došlo k incidentu, kdy jeden z učedníků Sev'rance Tann použil svůj světelný meč k vraždě, což upoutalo pozornost Řádu Jediů, a na místo byli posláni dva mistři s učednicemi.
Akademie byla obratem rozehnána a uzavřena, nicméně mistr Champbacca ji opět otevřel pro své potřeby a v následujících letech se tam snažil vychovávat několik beznadějných, k Síle citlivých případů a uchovat vědění rytířů Jedi pro případ, že by nepřežili válku klonů. Tato operace trvala až do začátku roku 14 BBY, kdy byla jejich komunita rozprášena silami Inkvizice pod vedením Algernnon de Bray.
Sedm let před bitvou o Yavin se tam odehrála krátká šarvátka mezi přeživším mistrem Jedi Woallcem Con-Denyzzem a jednotkami Inkvizice pod vedením inkvizitora Honndarse, načež se na stálou hlídku na oběžné dráze přesunul hvězdný křižník Dominatrix pod velením Algernnon de Bray II., která tam číhala na příležitost, jak se blýsknout před Císařem a dohnat vrahy své matky. Pod dohledem Císařovy ruky se produkce dřeva značně zvýšila, spokojenost obyvatelstva naopak znatelně poklesla.
Dominatrix zůstala na oběžné dráze až do poloviny roku 0 ABY, kdy Algernnon chytila stopu, krátce nato křižník opustil orbitu a přesunul se na Karafuto. Veřejnost to právem považovala za vítanou změnu a porodnost v následujícím roce vzrostla o 380 %.

Rodáci

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License