Miranda Lenico

Komandér Miranda Lenico byla důstojnice imperiální flotily, inkvizitorka a agentka ISB. Byla to pohledná, i když poněkud bledá modrooká blondýna, málomluvná a neústupná. Její specialitou byly výslechy a mučení vězňů a ráda komandovala. Měla potenciál v Síle a dovedla se obstojně bránit s nafasovaným červeným světelným mečem, ale byla především velícím důstojníkem, který se do boje nijak nehnal a radši obětovával pěšáky. Jediný, komu se kdy otevřela, byla inkvizitorka Neryssa.
Měla sestru Mínu, rovněž agentku ISB, a dva bratrance: Maxe, který ale přeběhl k povstání a doma se o něm nemluvilo, a Maurice, který se stal stíhacím esem a mluvilo se o něm naopak pořád.

Historie

Před rozkazem 66

Narodila se roku 33 BBY na planetě Phaeda, do bohaté rodiny s dlouhým záznamem služby Republice. Její potenciál v Síle byl objeven brzy, nicméně byl shledán natolik slabým, že nebyla odvedena do Chrámu Jediů a její rodiče se mohli těšit, že i z ní bude důstojnice republikové flotily. Využili nicméně svého bohatství a sehnali Mirandě jednu čarodějku z Dathomiru, která ji během klonových válek naučila pár základních triků, a když po převratu nastupovala na imperiální akademii na Caridě, uměla své talenty náležitě využít.

Občanská válka

Těchto talentů (a prsou) si kolem roku 16 BBY všiml inkvizitor Hazzar, který jí s kariérou notně pomohl, a ačkoliv ji to víc táhlo ke kontrarozvědce a nebyla ještě ani dostudovaným důstojníkem flotily, jeho výcvik v užívání Síly rozhodně neodmítla, protože by to bylo mrhání příležitostí. Posílila tedy řady Inkvizice a přesunula se na Citadelu, kde se seznámila s mladšími žáky Nizzou, Luc-Nanem a Rozary, od kterých si však udržovala zdravý odstup. Protože nebyla schopná si postavit vlastní světelný meč, a vlastně se o to ani moc nesnažila, nafasovala z inkvizičních sbírek jeden po zabité rytířce Jedi.
V roce 15 BBY byla pověřena výslechem zajatého mistra Jedi a než si ho převzala Algernnon de Bray, během jinak nepříliš účinného mučení1 mu vypálila oči, načež se intimně sblížila s druhou přítomnou inkvizitorkou, Neryssou.
Když pak inkvizitor Hazzar v následném útoku na skrytou enklávu zahynul, nahradila ho ve funkci právě ona. Povýšení do funkce velitele příslušné inkviziční sekce a do hodnosti nadporučíka přijala s hrdostí sobě vlastní, ač se jednalo o zlomek celé organizace, a v následujících letech si aktivně budovala reputaci2 a podobně aktivně prohlubovala svůj vztah s Neryssou. Jejich první samostatnou akcí byl zátah v továrně na Taanabu, kde rychle přemohly a umučily Lempixe.
Když se v roce 7 BBY pořádal zátah na mistra Denyzze, který uprchl z Lictoru, dostala přednost větší a silnější sekce inkvizitora Honndarse a ona byla tuze ráda, když jich tam většina chcípla.
Krátce po bitvě o Yavin byly Neryssa s Mirandou převeleny na Dominatrix, aby byly k dispozici Císařově ruce Algernnon de Bray II, která získala nové důkazy o přeživších rozkazu 66 a chystala se na ně zahájit další hon. Když se Sienovi podařilo sledovat podezřelou loď na Nar Shaddaa, byly tam poslány jako posily a společně se pokusili o zátah na hospodu Modrý Mandalor, který ale nepřinesl žádné výsledky a který je stál loď. Nějakou dobu zůstávali i se Sienem na pašeráckém měsíci, což se náramně hodilo, protože když lovci Mrsck a Kyteh nahlásili přítomnost rytířky Jedi a jejích rebelantských společnic, byli všichni jen o pár bloků vedle.
6. 7. 0 ABY došlo ke koordinovanému zátahu inkvizitorek a lovců na jeden z bordelů v Rudém sektoru. Miranda se nejdříve pokusila zasít do myslí přítomných strach a pak chtěla všechno jenom sledovat, protože měli brutální přesilu, ale po prvním hozeném granátu se i ona zapojila do přímého boje. Další výbuch jí nadrtil žebra a přimáčkl plíce, ale přesto zvládla Emily dohnat a odzbrojit. Po obdržení první pomoci se začala shánět po Nerysse, ale nedostala se k ní včas a ona tak padla do zajetí podezřelé protiimperiální bandy. Miranda ji sice chtěla osvobodit, ale nejdřív hodlala splnit rozkazy a vyhledat odbornou lékařskou péči, a tak se se Sienem a vězněm odebrala na Karafuto, kde byla Císařovou rukou pochválena a šéfem ISB povýšena do hodnosti komandéra.
Dne 20. 7. 0 ABY obdržela od kurýra podezřelý balíček, který si prozřetelně otevřela ve svém pokoji. Příštího dne se účastnila plánovaného mučení Emily, ale nasadila všechny páky, aby Algernnon ustoupila od trhání bradavek s obřízkou a raději zajatkyni mučila blesky. Algernnon a její pletichy ji toho dne přestaly zajímat, ale dokázala si udržet chladnou hlavu a své pokusy dostat Neryssu ze spárů Rudého barona plánovala velmi obezřetně. Rozkazy Císařovy ruky sice nadále plnila, ale zároveň v nich hledala kličky a ve volném čase tlačila na Siena, aby se o záchranu pokusil sám, což nakonec dopadlo tím, že skončil v cele nedaleko Neryssy. Algernnon zuřila, ale vyhodnotila si jeho čin jako stupidní snahu předvést se, Mirandu ani v nejmenším nepodezírala a ta se tak mohla nadále věnovat přípravám na kapitánské zkoušky a hlavně spřádání plánů na osvobození své lásky, protože nechat ji hnít u nějakých nemytých barbarů, to by prostě jako nešlo.
Když se na Citadelu přestěhovali přeživší inkvizitoři z Rozengardu a Perlek viděl při nahlížení do budoucnosti samé divné věci, pověřila Mirandu přísně tajným úkolem sama Algernnon, která si sice byla i nadále jistá svým brzkým vítězstvím, ale pro všechny případy si nechala vypracovat záložní plán, kdyby se něco pokazilo. Miranda tak pro ni v následujících týdnech přeměnila jeden téměř vysloužilý raketoplán třídy Zeta na soběstačný záchranný habitat a za maximálního utajení ho přeparkovala na vedlejší planetu, kam se měla těhotná lady de Bray v nejhorším na nějakou chvíli uklidit.
Ačkoliv využila všech svých zdrojů, nepodařilo se jí o Nerysse ani Sienovi zjistit cokoliv dalšího a po večerech měla dost nad čím přemýšlet. Přednesla Algernnon několik návrhů, jak s minimem zdrojů zkusit oba ztracené inkvizitory vrátit, ale vždy byla odmítnuta, někdy i značně hrubě. Nějakou dobu zvažovala, že celou věc nahlásí Císaři, protože se už očividně jednalo o osobní mstu a ne o snahy zjednat v galaxii mír, ale nakonec tak neučinila, protože si dovedla představit, jakou šanci by asi s obviněním Císařovy ruky u Císaře měla.
Když přišel den očekávaného útoku, 28. 8. 0 ABY, přesunula se do řídícího centra Citadely a sama byla dost zvědavá, co povstalci vymyslí. To, že vypadla komunikace a senzory, ji překvapilo jenom trochu, to, že se později ve velínu objevili Demonbacca a Rocco s Neryssou, už podstatně víc. Nejdřív nechápala, co po ní chtějí, ale pak pochopila, že dostala příležitost, jaká se neodmítá, a jen co zkontrolovala, že Algernnon je dost daleko, vypnula protileteckou obranu přesně tak, jak po ní chtěli.
V mžiku dotáhla Neryssu do únikového modulu a společně opustily Citadelu, jen pár okamžiků před zbytkem personálu velínu. Na rozdíl od nich však Miranda nečekala na oběžné dráze na záchranu, nýbrž zamířila k Broutoně, takže když se Götterdämmerung a Brünnhilde přiletěly postarat o svědky, byly už ty dvě v relativním bezpečí záchranného raketoplánu.
Prioritou bylo ošetření Neryssy, které bylo díky nadstandardnímu zdravotnickému zařízení na palubě relativně triviální záležitostí, ale když pak chtěly vzít roha, zjistily, že raketoplán poškodila sprška meteoritů a je nepojízdný. Než stihly vymyslet alternativní plán, jak se vyhnout pronásledování Impériem, které očekávaly za dveřmi každou chvíli, opět naběhly senzory a ony zjistily, že Karafuto zasáhl obrovský asteroid a že možná přeci jen měly kliku jako z prdele. Okamžitě vypnuly všechny nepotřebné systémy, hrály mrtvého brouka a z toho, že si pro ně v následujících osmi měsících nikdo nepřišel, usoudily, že se to asi povedlo.
Během té doby si toho měly hodně co říct a spíš než opravě motorů se věnovaly přípravám na dlouhodobé přežívání na planetě, která nebyla o moc lepší než Karafuto. Při tom uplatnily některé postupy, o kterých Nerysse v zajetí povídal Champbacca, a i když na nějaký luxus mohly zapomenout, byla Miranda po dlouhé době zase jednou relativně šťastná. Kapitánské zkoušky hodila za hlavu, zpytovala svědomí a byla tuze ráda, že kromě hromady zdravotnického materiálu na raketoplán naložila taky dost knížek a holofilmů.

Expandované universum

V původním kánonu ji někdy po bitvě o Yavin zabil Champbacca.3

d20

Force Adept 1 / Noble 2 / Soldier 3 / ISB Special Agent 1 / Imperial Inquisitor 5
STR 12 / DEX 14 / CON 10 / INT 14 / WIS 14 / CHA 19
Gather Information +14, Telepathy +14, Sense Motive +12, Intimidate +12, Fear +12, Drain Knowledge +12, Bluff +10, Knowledge (bureaucracy) +10, Astrogate +8, Pilot +8
Cosmopolitan (Gather Information), Headstrong, Track, Combat Expertise, Urban Tracking, Starship Operation (capital ships), Powerful Presence, Heroic Surge
Military Sponsor, War Games, Tainted, Favoured Enemy (Jedi Sentinel)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License