Miranda Lenico

Komandér Miranda Lenico byla k Síle citlivá žena z Phaedy, důstojnice imperiální flotily, inkvizitorka a agentka ISB. Byla to pohledná, i když poněkud bledá modrooká blondýna, málomluvná a neústupná. Její specialitou byly výslechy a mučení vězňů1 a ráda komandovala. Dovedla se obstojně bránit nafasovaným světelným mečem, ale byla především velícím důstojníkem, který se do boje nijak nehnal a radši obětovával pěšáky. Měla bisexuální sklony a její největší ambicí bylo někdy velet vlastnímu křižníku. Měla sestru Mínu a dva bratrance: Maxe, který ale přeběhl k povstání a doma se o něm nemluvilo, a Maurice, který se stal stíhacím esem a mluvilo se o něm naopak pořád.

Historie

Před rozkazem 66

Narodila se roku 33 BBY na planetě Phaeda, do bohaté rodiny s dlouhým záznamem služby Republice. Se starší sestrou si nikdy moc nerozuměly, Miranda ji často provokovala a po odhalení jejího potenciálu v Síle se spolu přestaly i bavit. Mirandin potenciál byl nicméně natolik slabý, že nebyla odvedena do Chrámu Jediů a její rodiče se mohli těšit, že i z ní bude důstojnice republikové flotily. Využili nicméně svého bohatství a sehnali Mirandě jednu čarodějku z Dathomiru, která ji během klonových válek naučila pár základních triků.

Občanská válka

Když Miranda po převratu nastupovala na imperiální akademii na Caridě, uměla své talenty náležitě využít a zvládla by nejspíš i zlomit pár srdcí, nicméně byla příliš soustředěná na studium a ani ve volném čase neodkládala skripta.
Roku 16 BBY si jejích talentů a jiných předností všiml inkvizitor Hazzar, který jí obratem nabídl převelení k Inkvizici. Ačkoliv Mirandu to víc táhlo ke kontrarozvědce a nebyla ještě ani dostudovaným důstojníkem flotily, jeho výcvik v užívání Síly rozhodně neodmítla, protože by to bylo mrhání příležitostí. Přesunula se tedy na Citadelu a seznámila se s mladšími žáky Nizzou, Luc-Nanem a Rozary, od kterých si však udržovala zdravý odstup budoucího velícího důstojníka. Protože nebyla schopná si postavit vlastní světelný meč, a vlastně se o to ani moc nesnažila, nafasovala z inkvizičních sbírek jeden po zabité rytířce Jedi. V následujícím roce se sice věnovala rozvíjení svých schopností v Síle a využila je i při krátkém a nepříliš přínosném mučení Sallyho Swonna,2 ale jinak pokračovala v dálkovém studiu důstojnické akademie, vstoupila do ISB a jakožto pod důstojnici s velkým potenciálem pod ni bylo přiděleno imperiální komando pod velením IC-3103. S nimi převážně cvičila, protože na ostré akce zatím neměla dost zkušeností, ale i při simulacích ukazovala slibné výsledky. Volného času jí mnoho nezbývalo a ačkoliv postupně došla k závěru, že by ho ráda alespoň příležitostně trávila s příslušníkem opačného pohlaví, dlouho na Citadele nedokázala najít nikoho, u koho by nehrozilo, že jí styk s ním zkazí pověst.
Začátkem roku 15 BBY si uvědomila, že řešení její hormonální krize se nachází přímo v jejím dosahu, kontaktovala Kejchala3 a nařídila mu se s ní vyspat, s čímž neměl nejmenší problém. Po několika opakováních si uvědomila, že by jí dlouhodobější vztah asi vůbec nevadil, nicméně s Kejchalem neviděla budoucnost a začala se poohlížet jinde. V témže roce úspěšně dokončila výcvik, podala si žádost o převelení na loď a čekání trávila tím, že na Citadele přeorganizovala mučírnu.
Koncem roku 15 BBY řídila komando na dálku při Hazzarově zátahu na Kuatu a následně byla pověřena výslechem zajatého mistra Jedi. Než si ho převzala Algernnon de Bray, během jinak nepříliš účinného mučení4 mu vypálila oči. Z přítomné Neryssy přitom cítila, jak její obdiv přerůstá v něco víc, a když pak obě přežily útok mistrových přátel a výbuch světelného meče jednoho z nich, vyšla tomu naproti a ničeho nelitovala.
Když inkvizitor Hazzar vyrážel dobýt skrytou enklávu, zůstala Miranda na základně jako zástupce velitele sekce a po jeho smrti se stala jeho nástupcem. Povýšení do funkce velitele příslušné inkviziční sekce a do hodnosti nadporučíka přijala s hrdostí sobě vlastní, ač se jednalo o zlomek celé organizace, a v následujících letech si aktivně budovala reputaci5 a podobně aktivně prohlubovala svůj vztah s Neryssou. Jejich první samostatnou akcí byl zátah v továrně na Taanabu, kde i bez podpory komanda rychle přemohly a umučily Lempixe. Nadále měla podanou žádost o přidělení na vesmírnou loď a příležitostně se ujímala vedení na některých misích, nicméně nebylo moc pravděpodobné, že ji jako důležitou členku Inkvizice šoupnou jako poručici jen tak nějakému kapitánovi nebo jako velitelku něčeho malého, a bylo jí naznačeno, že by si spíš měla zkusit udělat kapitánské zkoušky a zažádat si rovnou o velení imperiálního destruktoru. Miranda tak měla plán jasný, protože o to pořád ještě stála.
V roce 10 BBY bylo její imperiální komando při zátahu na Trantoru až na velitele zabito a dostala místo něj k ruce obyčejné stormtroopery.
Když se v roce 7 BBY pořádal zátah na mistra Denyzze, který uprchl z Lictoru, dostala přednost větší a silnější sekce inkvizitora Honndarse a ona byla tuze ráda, když jich tam většina chcípla.
Krátce po bitvě o Yavin byly Neryssa s Mirandou převeleny na Dominatrix, aby byly k dispozici Císařově ruce, která získala nové důkazy o přeživších rozkazu 66 a chystala se na ně zahájit další hon. Když se Sienovi podařilo sledovat podezřelou loď na Nar Shaddaa, byly tam poslány jako posily a společně se pokusili o zátah na hospodu Modrý Mandalor, který ale nepřinesl žádné výsledky a který je stál loď. Nějakou dobu tedy i se Sienem zůstávali na pašeráckém měsíci, což se náramně hodilo, protože když lovci Mrsck a Kyteh nahlásili přítomnost rytířky Jedi a jejích rebelantských společnic, byli všichni jen o pár bloků vedle.
6. 7. 0 ABY došlo ke koordinovanému zátahu inkvizitorek a lovců na jeden z bordelů v Rudém sektoru. Miranda se nejdříve pokusila zasít do myslí přítomných strach a pak chtěla všechno jenom sledovat, protože měli brutální přesilu, ale po prvním hozeném granátu se i ona zapojila do přímého boje. Další výbuch jí nadrtil žebra a přimáčkl plíce, ale přesto zvládla Emily dohnat, odzbrojit a probodnout. Po obdržení první pomoci se začala shánět po Nerysse, ale nedostala se k ní včas a ona tak padla do zajetí podezřelé protiimperiální bandy. Miranda ji sice chtěla osvobodit, ale nejdřív hodlala splnit rozkazy a vyhledat odbornou lékařskou péči, a tak se se Sienem a vězněm odebrala na Karafuto, kde byla Císařovou rukou pochválena a šéfem ISB povýšena do hodnosti komandéra.
Dne 20. 7. 0 ABY obdržela od kurýra podezřelý balíček, který si prozřetelně otevřela ve svém pokoji. Příštího dne se účastnila plánovaného mučení Emily, ale nasadila všechny páky, aby Algernnon ustoupila od trhání bradavek s obřízkou a raději zajatkyni mučila blesky. Algernnon a její pletichy ji toho dne přestaly zajímat, ale dokázala si udržet chladnou hlavu a své pokusy dostat Neryssu ze spárů Rudého barona plánovala velmi obezřetně. Rozkazy Císařovy ruky sice nadále plnila, ale zároveň v nich hledala kličky a ve volném čase tlačila na Siena, aby se o záchranu pokusil sám, což nakonec dopadlo tím, že skončil v cele nedaleko Neryssy. Algernnon zuřila, ale vyhodnotila si jeho čin jako stupidní snahu předvést se, Mirandu ani v nejmenším nepodezírala a ta se tak mohla nadále věnovat přípravám na kapitánské zkoušky a hlavně spřádání plánů na osvobození své lásky, protože nechat ji hnít u nějakých nemytých barbarů, to by prostě jako nešlo.
Když se na Citadelu přestěhovali přeživší inkvizitoři z Rozengardu a Perlek viděl při nahlížení do budoucnosti samé divné věci, pověřila Mirandu přísně tajným úkolem sama Algernnon, která si sice byla i nadále jistá svým brzkým vítězstvím, ale pro všechny případy si nechala vypracovat záložní plán, kdyby se něco pokazilo. Miranda tak pro ni v následujících týdnech přeměnila jeden téměř vysloužilý raketoplán třídy Zeta na soběstačný záchranný habitat a za maximálního utajení ho přeparkovala na vedlejší planetu, kam se měla těhotná lady de Bray v nejhorším na nějakou chvíli uklidit.
Ačkoliv využila všech svých zdrojů, nepodařilo se jí o Nerysse ani Sienovi zjistit cokoliv dalšího a po večerech měla dost nad čím přemýšlet. Přednesla Algernnon několik návrhů, jak s minimem zdrojů zkusit oba ztracené inkvizitory vrátit, ale vždy byla odmítnuta, někdy i značně hrubě. Nějakou dobu zvažovala, že celou věc nahlásí Císaři, protože se už očividně jednalo o osobní mstu a ne o snahy zjednat v galaxii mír, ale nakonec tak neučinila, protože si dovedla představit, jakou šanci by asi s obviněním Císařovy ruky u Císaře měla.
Když přišel den očekávaného útoku, 28. 8. 0 ABY, přesunula se do řídícího centra Citadely a sama byla dost zvědavá, co povstalci vymyslí. To, že vypadla komunikace a senzory, ji překvapilo jenom trochu, to, že se později ve velínu objevili Demonbacca a Rocco s Neryssou, už podstatně víc. Nejdřív nechápala, co po ní chtějí, ale pak pochopila, že dostala příležitost, jaká se neodmítá, a jen co zkontrolovala, že Algernnon je dost daleko, vypnula protileteckou obranu přesně tak, jak po ní chtěli.
V mžiku dotáhla Neryssu do únikového modulu a společně opustily Citadelu, jen pár okamžiků před zbytkem personálu velínu. Na rozdíl od nich však Miranda nečekala na oběžné dráze na záchranu, nýbrž zamířila k Broutoně, takže když se Götterdämmerung a Brünnhilde přiletěly postarat o svědky, byly už ty dvě v relativním bezpečí záchranného raketoplánu.
Prioritou bylo ošetření Neryssy, což byla díky nadstandardnímu zdravotnickému zařízení na palubě relativně triviální záležitost, ale když pak chtěly vzít roha, zjistily, že raketoplán poškodila sprška meteoritů a je nepojízdný. Než stihly vymyslet alternativní plán, jak se vyhnout pronásledování Impériem, které očekávaly za dveřmi každou chvíli, opět naběhly senzory a ony zjistily, že Karafuto zasáhl obrovský asteroid a že možná přeci jen měly kliku jako z prdele. Okamžitě vypnuly všechny nepotřebné systémy, hrály mrtvého brouka a z toho, že si pro ně v následujících osmi měsících nikdo nepřišel, usoudily, že se to asi povedlo.
Během té doby si toho měly hodně co říct a spíš než opravě motorů se věnovaly přípravám na dlouhodobé přežívání na planetě, která nebyla o moc lepší než Karafuto. Při tom uplatnily některé postupy, o kterých Nerysse v zajetí povídal Champbacca, a i když na nějaký luxus mohly zapomenout, byla Miranda po dlouhé době zase jednou relativně šťastná. Impérium hodila za hlavu, přestala užívat Sílu, zpytovala svědomí a byla tuze ráda, že kromě hromady zdravotnického materiálu na raketoplán naložila taky dost knížek a holofilmů.
Když se Nerysse po nějaké době povedlo opravit holonetovou přípojku, ale zároveň nenávratně zkratovat vysílač, doplnila si knihovnu a stáhla několik strategických her, u nichž si v následujících letech mohla osvěžit a udržovat své důstojnické schopnosti.

d20

Force Adept 4 / Noble 2 / Soldier 3 / ISB Special Agent 1 / Officer 2
STR 12 / DEX 14 / CON 10 / INT 14 / WIS 14 / CHA 19
Diplomacy +15, Gather Information +15, Intimidate +12, Sense Motive +12, Bluff +10, Fear +10, Drain Knowledge +10, Knowledge (bureaucracy) +10, Astrogate +8, Listen +8, Pilot +8, See Force +8, Spot +8, Survival +8, Computer Use +7, Hide +7
Cosmopolitan (Gather Information), Headstrong, Track, Combat Expertise, Urban Tracking, Starship Operation (capital ships), Powerful Presence, Alertness, Heroic Surge
Military Sponsor, War Games

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License