Miranda Lenico

Miranda Lenico byla důstojnice imperiální flotily, inkvizitorka a agentka ISB. Byla to pohledná, i když poněkud bledá modrooká blondýna, málomluvná a neústupná. Její specialitou byly výslechy, libovala si v mučení vězňů a ráda komandovala. Měla potenciál v Síle a dovedla se obstojně bránit s nafasovaným červeným světelným mečem, ale byla především velícím důstojníkem, který se do boje nijak nehnal a radši obětovával pěšáky. Jediný, komu se kdy otevřela, byla inkvizitorka Neryssa.
Měla sestru Mínu, rovněž agentku ISB, a dva bratrance: Maxe, který ale přeběhl k povstání a doma se o něm nemluvilo, a Maurice, který se stal stíhacím esem a mluvilo se o něm naopak pořád.

Historie

Narodila se roku 33 BBY na planetě Phaeda, do bohaté rodiny s dlouhým záznamem služby Republice. Její potenciál v Síle byl objeven brzy, nicméně byl shledán natolik slabým, že nebyla odvedena do Chrámu Jediů a její rodiče se mohli těšit, že i z ní bude důstojnice republikové flotily. Využili nicméně svého bohatství a sehnali Mirandě jednu dathomirskou čarodějku, která ji během klonových válek naučila pár základních triků, a když po převratu nastupovala na imperiální akademii na Caridě, uměla své talenty náležitě využít.
Těchto talentů (a prsou) si kolem roku 16 BBY všiml inkvizitor Hazzar, který jí s kariérou notně pomohl, a ačkoliv ji to víc táhlo ke kontrarozvědce a nebyla ještě ani dostudovaným důstojníkem flotily, jeho výcvik v užívání Síly rozhodně neodmítla, protože by to bylo mrhání příležitostí. Posílila tedy řady Inkvizice.
V roce 15 BBY byla pověřena výslechem zajatého mistra Jedi a než si ho převzala Algernnon de Bray, během jinak nepříliš účinného mučení1 mu vypálila oči, načež se intimně sblížila s druhou přítomnou inkvizitorkou, Neryssou.
Když pak v následném útoku na skrytou enklávu zahynul inkvizitor Hazzar, nahradila ho ve funkci velitele přítomné flotily. Povýšení do funkce velitele příslušné inkviziční sekce přijala s hrdostí sobě vlastní, ač se jednalo o zlomek celé organizace, a v následujících letech si aktivně budovala reputaci a podobně aktivně prohlubovala svůj vztah s Neryssou. Jejich první samostatnou akcí byl zátah v továrně na Taanabu, kde rychle přemohly a umučily Lempixe.
Když se v roce 7 BBY pořádal zátah na mistra Denyzze, který uprchl z Lictoru, dostala přednost větší a silnější sekce inkvizitora Honndarse a ona byla tuze ráda, když jich tam většina chcípla.
Krátce po bitvě o Yavin byly Neryssa s Mirandou převeleny na Dominatrix, aby byly k dispozici Císařově ruce Algernnon de Bray II, která získala nové důkazy o přeživších rozkazu 66 a chystala se na ně zahájit další hon.

Expandované universum

V původním kánonu ji někdy po bitvě o Yavin zabil Champbacca2.

d20

Force Adept 1 / Noble 2 / Soldier 2 / ISB Special Agent 1 / Imperial Inquisitor 4
STR 12 / DEX 14 / CON 10 / INT 14 / WIS 14 / CHA 10
Gather Information +14, Sense Motive +12, Intimidate +12, Fear +12, Drain Knowledge +12, Telepathy +12, Bluff +10
Cosmopolitan (Gather Information), Headstrong, Track, Combat Expertise, Urban Tracking, Powerful Presence
Military Sponsor, War Games, Tainted

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License