Mina Lenico

Specialistka Wilhelmina Lenico, známější jako Mína, byla lidská žena z Phaedy, agentka ISB zapojená do operace Valkýra a pilotka Filomény. Jednalo se o pohlednou modrookou blondýnu vybraných mravů a elegantního vystupování, která sice svým vzhledem z řady obvykle dost vybočovala, ale v případě potřeby dokázala snadno splynout s davem. Vyhýbala se fyzickému kontaktu s jinými bytostmi a vyloženě se jí hnusily výslechy, které ochotně přenechávala jiným agentům. Byla extrémně podezřívavá vůči bytostem citlivým k Síle, kterým jejich dar záviděla, a nejradši by toto pole energie úplně zakázala. Měla sestru Mirandu a dva bratrance, Maxe a Maurice, ale pro velkou pracovní vytíženost se s rodinou nevídala. Jejím nejbližším a vlastně jediným přítelem byl K-1PZ a její jedinou neřestí to, že si občas ráda dopřála trochu Kokafoly.

Historie

Narodila se roku 35 BBY na planetě Phaeda, do bohaté rodiny s dlouhým záznamem služby Republice. I ona se těšila, jak jednou bude velet vesmírné lodi Republikového námořnictva, a místo panenek si hrála s vojáčky a tanky, které jí mladší sestra občas zákeřně přebarvovala na růžovo.1 S o dva roky mladší Mirandou se obecně nikdy moc nemusely, zejména poté, co se u ní objevil talent na používání Síly, kdežto Mína ostrouhala. O to víc se opřela do studia, ale Republice už sloužit nestihla, protože ta dříve padla a ona tak na akademii na Caridě nastupovala až za Impéria. S důstojnickým výcvikem navíc dost válčila, protože měla problém delegovat úkoly na jiné a radši všechno prováděla sama, aby to bylo dobře.
Jejích jiných talentů (nejen prsou) si však roku 14 BBY všiml jeden z agentů Imperiální bezpečnostní služby, který ji snadno přemluvil ke změně oboru a zajistil její přesun ke kontrarozvědce. Mína tak ve výcviku pokračovala na Kuatu, kde v roce 14 BBY podlehla kouzlu rekruta Tonewyho z Lorrdu, s nímž k vlastnímu překvapení strávila velmi nekonvenční noc a okamžitě se do něj zamilovala.2 Záhy však zjistila, že on její výkon shledával nedostatečným a ještě během noci utekl, víckrát se nesetkali a ona si pak frustraci z toho, jak byla blbá, vybíjela zvýšeným zápalem pro trénink. Přidala si několik desítek hodin v leteckém simulátoru a kurz sebeobrany a záhy byla připravena Impériu sloužit z kanceláře s přístupem ke spoustě kamer. Zatímco její sestra řádila u inkvizitorských sborů, Mína sešla z očí a zdánlivě přestala existovat, což byl ale jenom následek jejích schopností vše pozorovat z bezpečí kanceláře a také ochoty upřednostnit práci pro Impérium nad zájmy sebe i vlastní rodiny. Všechny úkoly, jimiž byla pověřena, plnila svědomitě a možná ne rychle, ale rozhodně důkladně, takže se o ní na velitelství ISB vědělo. Vědělo se také, že po epizodce s Kodym preferuje společnost svého bezpečnostního droida před společností lidí,3 takže ji kolegové ani moc nenabalovali. Přestože často cestovala a vyšetřovala podezřelé aktivity i daleko od Kuatu, snažila se toho co nejvíc udělat na dálku z pracovny na palubě svého středního transportu řady YZ-775 a do terénu vyrážela až tehdy, když nebylo zbytí.
Roku 1 BBY se jí podařilo kontaktovat povstaleckou buňku kapitána Simbaccy, jemuž následně jako agent Celestia dohodila dva nebo tři snadné cíle, aby si získala jeho důvěru. V březnu roku 0 ABY ho upozornila na problémy povstalců z Tekilla III, o nichž věděla, že to mají stejně spočítané, a plánovala, jak je bude ještě pěkných pár měsíců vodit za nos. Když však kapitán Klaus Richter v říjnu roku 0 ABY ohlásil nález kouřícího kráteru na místě, kde dříve stála Citadela, byla Mína nejprve informována o smrti své sestry a následně převelena na Brünnhildu, kde měla dohlížet na hladký průběh vyšetřování. Považovala to za výsadu, ale pro sestru netruchlila a doma se tím nechlubila,4 vzala K-1PZ, sedla na Filoménu a vyrazila do Vnějšího okraje, kde se brzy připojila k posádce kapitána Richtera. V následujících měsících ho bedlivě hlídala a i když jí v závěru vyšetřování cosi nehrálo, neshledala v jeho postupu žádné závažnější chyby, které by bylo třeba hlásit. Kapitán si naopak nemohl nevšimnout její averzi vůči čemukoliv, co mělo něco společného se Silou, a správně odhadl, že by byla radši, kdyby Impériu nevládl černokněžník se záhadnou minulostí. Krátce poté, co Brünnhilda splnila svůj úkol a Mína si měla letět po svém, jí naznačil, že o něco takového už možná někdo usiluje, ona pochopila a na vlastní žádost na lodi ještě nějakou dobu zůstala, oficiálně aby prověřila vodítka k dalším povstaleckým kapsám v oblasti.
Když Brünnhilde v dubnu obdržela zprávu od Frau Engels, aby se přesunula na Coruscant, a kapitán v jejích gestech rozpoznal rozkaz k zahájení ústupu do Neznámých regionů, chtěla Mína z lodi vypadnout, vrátit se na Kuat a předstírat, že se nic nestalo. Došlo jí ale, že něco takového by přeci jen mohlo být poněkud podezřelé, zůstala s revolucionáři a cestou na Valhallu si nadávala za to, že se tak hloupě přidala k bandě lidí s rozsudkem smrti. Využila ale ještě svých dovedností a z tajných depeší ISB vyrozuměla, že za pád Valkýry může zesnulý lord Tonewy, za nějž se vydával jeho nyní rovněž zesnulý bratr a jehož jméno je teď lepší nevyslovovat. Ačkoliv si Kodyho smrt kdysi dávno intenzivně přála, teď jí ani to náladu nezlepšilo.
Ačkoliv se pak snažila přispět k hladkému a co nejrychlejšímu přesunu do bezpečí, křižník neměl druhou polovinu trasy a celá flotila tak zůstala trčet v neznámu. Protože taková situace nebyla optimální, rozhodl nakonec kapitán, že Mínu pošle zpátky do civilizovaného vesmíru, aby jim sehnala pomoc. Dostala tedy popis jednoho chlupatého alkoholika, co byl během bitvy o Karafuto přítomen na můstku Götterdämmerungu a kapitán Richter ho považoval za prověřeného, a zprávu, kterou mu měla osobně předat. Vzala droida a s tím, že pokud všechno půjde dobře, kontaktuje Brünnhildu z předem domluvené planety, vyrazila hledat onoho chlupáče. Cestou si pro případ nouze připravila uvěřitelnou historku o tom, jak byla zrádci zajata a jak jim utekla, podpořila to úpravou lodních deníků, droidovi na to vytvořila sérii moc hezkých falešných vzpomínek a zvažovala, jak postupovat dál.
Jakmile se pak ocitla v civilizovanějším vesmíru, zamířila do soustavy Urilla a kontaktovala své povstalce s tím, že pro ně jakožto agent Celestia má tip na snadnou kořist, kterou by bylo záhodno chytit živou. Přistála na Tango Urilla, připravila se vzdát a čekání si krátila sledováním seriálů a s K-1PZ. Příletu povstalců se dočkala 11. 7. a jedním z nich byl k jejímu překvapení Kody-Kann, který měl být podle všeho mrtvý. Z následné konverzace sice vyplynulo, že operaci Valkýra aktivně nezradil a že ji s Champbaccou může spojit, ale Mína byla přesto obezřetná, sdělila mu jen nezbytně nutné informace a nechala se povstalci odvézt do karantény na stanici v Nirgorově pásu. Tam pár dní zůstala a v rámci posilování své důvěryhodnosti věnovala Chlouppkovi několik přístupových kódů, ale zanedlouho se pod dohledem Banany a Fidorkky na palubě Filomény přesunula k Near Pando, aby jim pomohla získat informace nutné k přivedení Champbaccy k rozumu. Spolupracovala ochotně, zjistila toho docela dost a 19. 7. se dokonce osobně účastnila zásahu na Bastionu. Její příspěvek k pobití jednotky čističů byl spíš teoretický, ale její schopnost rychle pracovat s imperiálními terminály se hodila a v závěru akce pilotovala Smrtonoše, zatímco zbytek skupiny infiltroval Černého korzára. Ačkoliv se Emily obávala, že jim odletí, nestalo se tak a všichni pak společně uprchli i se zachráněnými krystaly z meče.
Po návratu byla pár dní ponechána na Kompostárně pod dohledem Chadra-fanů, ale nijak toho nezneužila a 26. 7. se skutečně setkala s Champbaccou, kterému obratem předala zprávu kapitána Richtera. Teprve když si ji vyslechla taky, pochopila z kapitánova oslovení, že ten slepý popelář je bývalý mistr Jedi, ale nedala na sobě své rozčarování znát. Během dalšího informačního výletu, tentokrát k Far Pando, zjistila, že se Götterdämmerung nachází v docích nad Kuatem, a v následujících dnech pomáhala s prvotními náčrty operace Bifröst.

d20

Noble 3 / Soldier 2 / ISB Special Agent 5
STR 12 / DEX 12 / CON 12 / INT 14 / WIS 14 / CHA 16
Bluff +15, Disguise +15, Gather Information +12, Intimidate +12, Computer Use +10, Forgery +10, Knowledge (bureaucracy, politics) +10, Search +10, Sense Motive +10
Cosmopolitan (Gather Information), Headstrong, Iron Will, Martial Arts, Impersonator, Influence, Defensive Martial Arts
Military Sponsor, War Games

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License