Mimban

Mimban byla bahnitá planeta v sektoru Circarpous v Expanzích. Měla hustou, permanentně ionizovanou atmosféru, nacházela se na ní bohatá naleziště hyperbaridu a obíhal ji jeden měsíc.

Historie

Planeta byla po většinu své historie vnější galaxií ignorována, neboť byla tamní civilizace příliš primitivní na to, aby mohla vesmíru něco nabídnout. Výjimkou byl místní umělec Banksy, který se zviditelnil hlavně vytvořením dokonalé kopie Tabula Mirabilia.
Až na začátku klonových válek se ukázalo, že má planeta co nabídnout, a to sice svoje naleziště minerálů. Jako první se o nich dozvěděla Konfederace nezávislých systémů, která planetu okamžitě obsadila a začala drancovat. Republika na místo poslala svoje klonové jednotky, kterým se povedlo sjednotit domorodce, vycvičit je a postavit se okupantům. Kombinace překvapivé bojovnosti domácích, jejich znalost nehostinného terénu a podpora Republiky by jistě znamenala rychlé osvobození planety, ale dřív přišel převrat a Impériu se tamní zásoby hyperbaridu hodily taky, takže podpora osvobození se okamžitě změnila v další pokus o okupaci.
Vycvičení domorodci se ale nedali tak snadno jako prve, bránili se a udržovali imperiální vojáky v šachu ještě rok po bitvě o Yavin. Konflikt byl vleklý a vyžádal si obrovské ztráty na straně okupantů, nicméně díky pravidelným dodávkám Kokafoly se pěchota nevzdala a dál se pokoušela tu hloupou blátivou planetu přimět k rozumu.

Rodáci

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License