Millosh Maysner

„Vojíne, okamžitě nasaďte nautolanskej úsměv, jak jsem vás to učil, nebo mi selže pistole!“
- major Maysner při nástupu

Major Millosh Maysner byl člověk z Bastionu, důstojník imperiální armády a velitel tamní vojenské základny. Věřil v ideály Impéria, ale taky v pozitivní motivaci a hnusilo se mu plýtvání dobrými lidmi jen proto, že udělali jednu chybu. Nebyl vysloveně rasista, ale upřednostňoval společnost lidí a pil Patriota.

Historie

Narodil se roku 41 BBY v Sartinaynianu a jeho rodiče patřili k menšině místní populace, která věřila v ideály Republiky a otevřeně vystupovala proti separatistům a půjčkám z Muunilinstu. Díky tomu byl Millosh v dětství značně diskriminován a vyučil se jenom řezníkem, nicméně po převratu měl naopak excelentní kádrový posudek a po narukování do imperiální armády rychle postupoval hodnostmi. Už během výcviku začal vnímat, že je Impérium v některých věcech zoufale neefektivní, ale držel hubu a krok a říkal si, že se o reformy může pokusit, až bude členem generálního štábu.
V roce 6 BBY převzal velení nad bastionskou posádkou a pomalu ji začal formovat k obrazu svému. Podřízení, kteří plnili plán, mu směli tykat, všechny nutil se usmívat a byl tak šéfem jedné z nejveselejších základen Impéria ve vesmíru. Vyšší ambice prozatím neměl a když se dozvěděl o formujícím se hnutí povstalců, strašně moc doufal, že nebudou něco zkoušet na jeho dvorku, protože by je nerad všechny pozavíral.
Roku 0 ABY se musel vypořádat s poklesem výroby Patriota, díky čemuž se na Bastion dlouho nedostala jediná plechovka, ale nasadil motivační plakáty a zvládl to se ctí.
Začátkem května 1 ABY mu byl na základně uložen Palpatinův palec, loď zadržená Inkvizicí na nedalekém Vibu 3. Postupoval přesně podle předpisů a v následujících týdnech na loď pro jiné pracovní vytížení zapomněl.
19. 7. 1 ABY mu v základně přistály hned dvě inkviziční sekce, 0 a 4, které měly převzít vyšetřování. Major se snažil oběma vyjít vstříc, ale když mu Vahim bez udání důvodů zabil dva techniky, jednoho i s celou rodinou, uvěřil agentovi K, že jde pravděpodobně o odpadlíka, a pomohl sekci 0 s dalším pátráním i nalezením Černého korzára.
Po jejich odletu se pustil do napravování škod a stal se hlasitým odpůrcem jakéhokoliv dalšího financování prohnilé Inkvizice.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License