metawroshyr

Metawroshyr byl opadavý jehličnatý strom z Kashyyyku, blízce příbuzný s wroshyry. Metawroshyry ale nedorůstaly zdaleka tak obřích rozměrů, nanejvýš několika desítek metrů, nebyly tak rozmanité a jejich dřevo bylo podstatně měkčí a obecně méně kvalitní. Rostly převážně v nižších polohách a v močálech, protože potřebovaly relativně hodně vláhy, a jejich jehličí rašilo na jaře světle zelené, v létě tmavlo a na podzim se zbarvovalo do měděna a opadávalo. Rozmnožoval se semeny z kulatých šišek a pokud ho nenapadla šarlatová plíseň, mohl žít i několik století.

Historie

Stejně jako wroshyry, i metawroshyry pocházely z dávných časů planetárního pravěku a dlouhou dobu tvořily celé lesy. S postupným růstem ostatní vegetace ale jejich populace řídla a už v dobách založení Rwookrrorro se soudilo, že vyhynuly.
V roce 2017 BBY byla na severním břehu jezera Chiwawa nalezena rozsáhlá bažinatá oblast, v níž metawroshyry pokojně rostly dál. Výprava, která je objevila, donesla několik šišek zpátky do Tunnatutikanu a tamní příslušníci rodu Maquahutti je pak ve městě sázeli jako okrasné stromy. Odtamtud se dostaly i do dalších měst v okolí a v roce 1941 BBY byla dokonce jedna sazenice jakožto dar nejvyššímu kancléři odeslána i na Coruscant, kde se jeho řízky později rozšířily po botanických zahradách, parcích i soukromých sbírkách. Po roce 39 BBY bylo několik metaworshyrových alejí vysazeno i na Alaris Prime.
Zatímco populace stromů na Kashyyyku i Alaris Prime dál a zcela nezávisle na politické situaci v galaxii prosperovala, ta coruscantská trpěla nulovou diverzitou a ačkoliv na to někteří botanikové upozorňovali už dlouho před válkou klonů, nikdo s tím nic nedělal a v roce 4 BBY tam propukla velká epidemie šarlatové plísně, která téměř všechny stromy zbarvila do ruda a zabila nebo zmrzačila.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License