Mennopaauza

Mennopaauza byla Wookiee z Kashyyyku, členka rodu Malrys a Tyrvrarrská pěnice. Prodávala Tyrvrarrák koncovým zákazníkům a šuškalo se, že zná recept.

Rodina

Matka Anerrzzka z rodu Malrys, sestry Klymakterra a Netytykaffka.
Manžel Jorrseffar, dcery-dvojčata Leenncaana a Naraasirra, všechny z rodu Malrys.
Tchyně Rorscharrch z rodu Appachi, tchán Rurrwag z rodu Lotrrandů.
Ze sestřiny strany neteř Aarnyrra a prasynovec Frodirr.
Z Naraasiřiny strany zeť Arrtharuk, vnukové Kanrryuh, Salltryn, Wyrrgullhuk a vnučka Lauwlyamurry.
Z Leenncaaniny strany zeť Georrggekes z rodu Lotrrandů, vnučka Rradcara a vnuk Demonbacca.

Historie

Mennopaauza se narodila 18. 7. 402 BBY v Tyrvrarru a ačkoliv patřila do váženého rodu Malrys, nijak nad poměry si nežila. Její matka byla skromná žena, která žila téměř asketickým způsobem života, a od Mennopaauzy se očekávalo to samé. Tajně si ale přála, aby okusila, jaké to je žít v přepychu a jako princezna. To jí mohla matka splnit jen částečně, protože byla švadlena, a tak jí šila krásné šaty, ve kterých pak obcházela plesy široko daleko.
Roku 380 BBY se na jednom takovém plese ve Rwookrrorro seznámila s vojenským důstojníkem a leteckým inženýrem Jorrseffarem a hned se do něj zamilovala. Chvíli spolu chodili, když měl vycházky, a v následujícím roce se vzali. Jorrseffar se nechal převelet na Kashyyyk, přestěhoval se do Tyrvrarru a žili tam společně. Protože byl ale manžel často mimo domov, a to i na dlouhé týdny, když vyšetřovával letecké nehody, rozhodla se, že se taky někde uchytí, a nakonec se nechala zaměstnat v prodejně Tyrvrarrského rumu.
Roku 374 BBY vypukly zubaté války a její manžel v nich byl nasazen. Po obsazení Zsr'lra se za svým manželem přestěhovala tam, protože se bála, aby jí ho tam někdo nepřebral, ne že by to někdy přiznala. Do vlasti se vrátili až roku 307 BBY a navázali tam, kde před válkou skončili. Hodně cestovali, užívali si a na děti ještě nemysleli
Myslet na ně začali roku 191 BBY, protože se jim 23. 10. narodila dvojčata Leenncaana a Naraasirra.
Roku 119 BBY si pobrečela, když si Leenncaana brala Georrggekese. O rok později si pobrečela znovu, když si Naraasirra brala Arrtharuka, a v následujících letech dostala spoustu vnoučat a byla tuze ráda, že má koho rozmazlovat.
Když se roku 98 BBY ztratil její vnuk Demonbacca, byla hysterická a div nevynadala náčelníkovi, že nedělá pro jeho nalezení dost. Pak se ale uklidnila a ačkoliv truchlila, díky bláznivé tchyni Rorscharrch věřila, že je v pořádku. Když se pak za dva roky skutečně ukázal, uvařila mu rajskou polívku a Rorscharrch a její věštby začala brát opravdu vážně.
Když Demonbacca na své narozeniny v roce 89 BBY v záchvatu po konzumaci květů airuruba zabil svého otce i matku s nenarozeným dítětem, Mennopaauzu trefil šlak.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License