Memectal

[„Jedno Martini, prosím, a pořádně ho promíchejte.“]
- Memectal vchází do baru

Memectal byl menší Wookiee z Rakhuuunu, agent WN, což ale samozřejmě nikdy nikomu neřekl. Ani pozdějším kolegům z křupkového odboje na Jolly Jediovi. Byl extrémně opatrný, důkladný a nedůvěřivý, neměl moc kamarádů a nesnášel, když mu chtěl někdo protřepat jeho oblíbené Martini.

Historie

Před rozkazem 66

Narodil se roku 59 BBY v Rakhuuun City a jeho start do života nebyl nejlepší. Byl nedonošený, malý, slabý a neprůbojný, ale přesně to se mu tuze hodilo, když dokončil zemědělskou střední školu se zaměřením na kombajnologii a chvíli pracoval v planetárních docích. Našel si ho tam totiž jeden z agentů wookijské rozvědky, který hledal potenciální rekruty, a Memectal nabídku s mírným váháním, jestli nejde o žert, přijal. Žert to nebyl, chlupáč byl podroben intenzivnímu výcviku v oboru průmyslové špionáže a od té doby cestoval vesmírem tam, kde byl zrovna potřeba.
Na oko fungoval jako obchodní cestující, co na rozličných planetách nabízel kombajny rakhuuunské výroby, reálně pracoval pro rozvědku a prověřoval nejrůznější ekonomické podivnosti. Jako přepravce na cesty mezi sektorem Mytaranor a Huttským prostorem, kde působil nejčastěji, si najímal Pastara s Nostromo, při odkrývání organizace pašeráků zbraní konzultoval kvalitu některých výrobků s Anyou a občas zavítal i do Korporátního sektoru. Své krytí udržoval tak pečlivě, že si občas vydělal víc jako obchodník než přímým sběrem informací.
V posledním roce války klonů se účastnil historicky prvního setkání WN na Kwookrrru, kde se v rychlosti viděl se šéfem Farrgrem a vyslechl si jeho podezření, že celá válka je vyfabrikovaná někým z vyšších pozic Republiky. Začal tato podezření prověřovat, ale moc toho nestihl.

Občanská válka

Po převratu byl jedním ze služebně nejstarších agentů, co rozvědce zbyli, a snažil se přeorientovat na sbírání informací vojenského charakteru, které by mohly pomoci kashyyyckému odboji, ale příliš se mu nedařilo. Roku 6 BBY se mu sice podařil husarský kousek, kdy se na pár minut napíchl na databázi ISB, ale o projektu Stardust se nedozvěděl, protože mu to jméno přišlo nehodné zájmu.1 Ještě v témže roce byl zajat otrokáři, jakožto špinavý Wookiee bez zajímavějších záznamů dostal čip a následně byl poslán do Tábora 52, aby okopával kashyyycký chmel.
Tři týdny po zničení Hvězdy smrti byl zachráněn, když na tábor zaútočil Šošonský král a odboj, dostal se na základnu v mlhovině Tyyyn a odtamtud přesedl na loď kapitána Simbaccy. Ani pak nikomu neprozradil, že pracuje pro WN, protože v téhle době taková informace stejně k ničemu dobrá nebyla.
Na palubě vystupoval jako špinavý obchodníček a pomáhal při okopávání nových hangárových zahrádek. Ve volbách nového kapitána po závodech na Raxusu Prime dal svůj hlas Kerbeře. Ve volném čase se oficiálně věnoval snahám poskládat z náhradních dílů miniaturní kombajn, čímž by ještě zefektivnil lodní zemědělství, neoficiálně se pak snažil obnovit kontakt se zbytkem rozvědky. Lodní komunikace však byla příliš pečlivě hlídána a jeden čas dokonce úplně vypnuta, a tak hlavně sledoval dění a čekal na příležitost nenápadně přispět svými znalostmi. Při paběrkování jednoho LAAT narazil na obstarožní padák a vyměnil ho s M'Keshem za možnost ponechat si vlastní končetiny.2
Koncem roku 0 ABY spatřil značný talent na zjišťování informací v Lurpaře a Gurrce a obě začal nenápadně cvičit. Spiklenecky jim oznámil, že kdysi dělal pro Spynet a že by je mohl ledasco naučit, a pak pěkných pár měsíců čekal, jestli se to dostane do palubních drbů. Nedostalo, čímž je považoval za relativně spolehlivé, a začal jim předávat některé své zkušenosti v naději, že tak pro všechny případy vychová novou generaci rozvědčíků.

d20

Scoundrel 2 / Intelligence Agent 5
STR 10 / DEX 11 / CON 12 / INT 16 / WIS 14 / CHA 14
Gather Information +16, Bluff +14, Computer Use +12, Knowledge (harvesters) +12, Diplomacy +10, Forgery +10, Move Silently +10, Search +10, Listen +8, Profession (trade salesman) +8, Spot +8
Low Profile, Skeptical, Dodge, Worldwise, Trustworthy
Advanced Preparations, Contact

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License